"שיטת הכבוד" - תסריט המשחק יום הזכרון ליצחק רבין ז"ל


רקע

בשנת 1937 הצטרף יצחק רבין לבית ספר כדורי שלמרגלות הר תבור. יצחק (רבין) ושאר התלמידים התגוררו בפנימייה ואת רוב יומם העבירו יחדיו.

מלבד ללמוד ולשחק כדורגל יחד, הם היו אוכלים, מתקלחים וישנים ביחד. קשרי החברות ביניהם היו חזקים מאוד.

 בבית הספר, היו נבחנים התלמידים בשיטה שנקראת "שיטת הכבוד".

בשיטה זו, המורה היה מחלק לתלמידים את המבחן ויוצא מן הכיתה. 

השיטה התבססה על היושרה והכנות של התלמידים.

מי שניסה להעתיק, ועד הכיתה, שהיה מורכב מתלמידים, היה מקיים אסיפה, באסיפה היו מתייעצים וגוזרים עליו את הדין.

הדין התבטא באופנים שונים, לעיתים ניתן למעתיק לערוך מבחן חוזר ובמקרים חמורים היה נדרש ממנו לעזוב את בית הספר לצמיתות.

 כעת,

אתם\ן חוזרים\ות לשנת 1937, לבית הספר כדורי, בית ספר לבנים. 

בדיוק לשעה בה כולם נבחנים במבחן באזרחות, כשלפתע תופסים את דוד מנסה להעתיק מיצחק רבין ז"ל, אחד התלמידים המצטיינים בכיתתו. 

ועד הכיתה מחליט לערוך אסיפה ולהחליט מה הוא המעשה הנכון לעשותו.

לכולם ברור, כי אם לא ימצו עם דוד את הדין, זה ישבור את האמון בין התלמידים למורים והשיטה תפסק.

 

 

 

 

 

 

הדמויות

ידעיה תמיד תלמיד מצטיין

 ידעיה מתמודד מול דוד בשיעור מנהיגות על מנהיגות המסע הקרוב. 

אם מבחנו של דוד יפסל, ידעיה ינהיג את המסע, מכיוון שמנהיג לא יכול להיות "רמאי". 

ידעיה היה שמח להנהיג את המסע, אך יודע שאם המבחן של דוד יפסל, ייתכן ודוד יסולק מבית הספר. 

דוד הוא אחד החברים הקרובים של ידעיה ויודע שגם אם יבחר להנהיג את המסע, דוד יתמוך בו וללא עזרתו הנהגתו תהיה פחות מוצלחת.

מנהיג לא יכול לדעת על עוולה שנעשתה ולא לטפל בה. עליו לשרת את טובת הכלל ולאו דווקא את צרכיו האישיים. אחרת, הדבר יכול להשפיע על כל בית הספר, ולבטל את השיטה.

 


העמדה שלך

עליך להביע טיעונים בעד ונגד פסילת מבחנו של דוד, ולבסוף להכריע מה נכון יותר, האם לפסול את מבחנו של דוד או לא


משאבים


עזריה למדני חברו הטוב של דוד

עזריה ודוד ישנים בלילה מיטה ליד מיטה, דוד חברו הטוב ביותר של עזריה.

עזריה ראה שדוד חזר אתמול בלילה מאוד מאוחר ולמרות השעה המאוחרת, דוד למד לאור פנס עד שנרדם עם הספר עליו. 

עזריה ידע שדוד איחר ללמוד כי הציל גור חתולים שנתקע במרזב בגג. כשכולם התייאשו מלעזור לחתול, דוד היחיד שנשאר מאחור ולא וויתר עד שחילץ את החתול.

עזריה יודע שאם יפסלו את מבחנו של דוד, עלולים לסלקו מבית הספר. 

חשוב שבבית הספר יהיו תלמידים נחושים שלא מוותרים בקלות, כפי שדוד לא ויתר על החתול. וחשוב שיהיו תלמידים שמקדשים את החיים, לא משנה אם זה אנשים או בע"ח, הם עוזרים ומצילים חיים. 

עזריה לא יודע מה חשוב יותר, נחישות וקדושת החיים לבין אמת, יושרה וכנות.

 


העמדה שלך

עליך להביע טיעונים בעד ונגד פסילת מבחנו של דוד, ולבסוף להכריע מה נכון יותר, האם לפסול את מבחנו של דוד או לא


משאבים


ידידיה נפש התלמיד שדוד היה עוזר לו בשיעורים

ידידיה אמנם טוב מאוד בלימודי מנהיגות וחקלאות אך במתמטיקה ידידיה מתקשה מאוד. 

דוד, שהבין שעלולים לסלק את ידידיה מבית הספר אם לא ישפר את ציוניו, החליט לקחת אותו תחת חסותו וללמד אותו בהתנדבות גמורה את כל החומר במתמטיקה. דוד לימד את ידידיה כל כך טוב, שהממוצע של ידידיה עלה כמעט ב30 נקודות, ואף בזכותו התקבל לשרת ב"הגנה" בתפקיד חשוב.

ידידיה יודע שאם מבחנו של דוד יפסל, דוד עלול להיות מסולק מבית הספר, כל מה שהשיג ככל הנראה ילך לאבדון. ידידיה מאמין שבבית הספר חשוב שילמדו תלמידים שהרעות הן ערך עליון עבורם, עם זאת, אמת ויושרה הם ערכים חשובים גם כן.


העמדה שלך

עליך להביע טיעונים בעד ונגד פסילת מבחנו של דוד, ולבסוף להכריע מה נכון יותר, האם לפסול את מבחנו של דוד או לא


משאבים


אלי מליאה ראש הועד הכיתתי

אלי נבחר לא מזמן להיות ראש הועד, אחרי שהמורים, המנהל והתלמידים בחרו בו פה אחד כי הוא המתאים ביותר.

אלי יודע לשים את טובת הכלל לפני טובתו האישית ועל כן נבחר ברוב קולות להיות זה שיוביל את הוועדה.

אם אלי לא יבחר נכון, מעמדו יתערער והוא עלול לאבד את כבודו ואת תפקידו.

 אלי יודע שאם יבחר רק מתוך תפקידו, התלמידים עלולים להתרחק ממנו כי יחשבו שהוא מעדיף את התפקיד מאשר את החברות עימם ויפחדו להיות חופשיים בחברתו שמא ינצל את מעמדו לרעה.


העמדה שלך

עליך להביע טיעונים בעד ונגד פסילת מבחנו של דוד, ולבסוף להכריע מה נכון יותר, איזה ערך יוביל אותך בהחלטתך, האם לפסול את מבחנו של דוד או לא


משאבים


מערכה/דיון 1: לפסול או לא לפסול1.

הודעה פומבית

שלום, זוהי ישיבת ועד הכיתה בנוגע לפסילת מבחנו של דוד.

ידוע לכולם שמעשהו של דוד חמור ויש לפסול את המבחן

אם לא יפסלו את מבחנו וצוות ההנהלה יגלה את דבר ההעתקה, שיטת הכבוד תפסק והאמון ישבר.

לפסילת המבחן של דוד יש השלכות רבות, על כל אחד מהמשתתפים ובעיקר על דוד עצמו שייתכן ויסולק מבית הספר.

אנו מבקשים שכל אחד יביא את טיעוניו, לטובתו של דוד ולרעתו ולבסוף נחליט כולנו יחד האם לפסול את מבחנו או לא

 2.

הודעה פרטית (זמן קצר אחרי הודעה הקודמת)

ידעיה תמיד:

עליך להביע טיעונים בעד ונגד פסילת מבחנו של דוד, ולבסוף להכריע מה נכון יותר, האם לפסול את מבחנו של דוד או לא

עזריה למדני:

עליך להביע טיעונים בעד ונגד פסילת מבחנו של דוד, ולבסוף להכריע מה נכון יותר, האם לפסול את מבחנו של דוד או לא

ידידיה נפש:

עליך להביע טיעונים בעד ונגד פסילת מבחנו של דוד, ולבסוף להכריע מה נכון יותר, האם לפסול את מבחנו של דוד או לא

אלי מליאה:

עליך להביע טיעונים בעד ונגד פסילת מבחנו של דוד, ולבסוף להכריע מה נכון יותר, איזה ערך יוביל אותך בהחלטתך, האם לפסול את מבחנו של דוד או לא3.

הודעה פומבית (זמן קצר אחרי הודעה הקודמת)

שימו לב שאתם טוענים טיעוני נגד ובעד בצורה מאוזנת4.

הודעה פומבית (זמן מה אחרי הודעה קודמת)

האם האחרים יכולים להסיק ממה שכתבתם מהי הדילמה הערכית בה אתם נתונים?הצבעה

 זוהי העת להחליט סופית ולהצביע. האם לפסול את מבחנו של דוד או לא.

שימו לב שאכן התייחסתם לכל מה שנכתב, לכל הטיעונים של כל הצדדים שהיו שותפים לדיון. 

 אפשרות 1
לפסול את המבחן
אפשרות 2
לא לפסול את המבחן


ההודעה שתתקבל אם רוב המשתתפות.ים הצביעו בעד אפשרותאפשרות 1

כל הכבוד על קבלת ההחלטה. להחליט ולהכריע בין ערכים זה לא פשוט ועמדת לאתגר ולא וויתרת


אפשרות 2

כל הכבוד על קבלת ההחלטה. להחליט ולהכריע בין ערכים זה לא פשוט ועמדת לאתגר ולא וויתרת
נקודות מעניינות לדיון

מהו הערך המוביל לדעתכם ועם מה הוא מתנגש?