תלבושת אחידה במגזר הדרוזי (על פי משחק התפקידים של ופאא אבוסאלחה ומונא סלאח חמוד) - תסריט המשחק דיון מהיר


רקע

זהו משחק מקוצר שעוסק בדילמה החינוכית של התלבושת האחידה, ע"פ משחק התפקידים של ופאא אבוסאלחה ומונא סלאח חמוד. ומה עמדתך ביחס לסוגיית התלבושת האחידה- בעד או נגד?

הדמויות

דינה כפתור בעד

את בעד תלבושת אחידה בבתי הספר. לדעתך התלבושת האחידה היא פתרון נכון ומוצדק. 


העמדה שלך

נסי לשכנע את חברי הקבוצה שהעמדה שלך היא העמדה הנכונה!


משאבים

מערכה/דיון - 01

סמי טריקו נגד

אתה נגד תלבושת אחידה בבתי הספר! לדעתך זהו פתרון בעייתי ושגוי. 


העמדה שלך

נסה לשכנע את חברי הקבוצה שהעמדה שלך היא העמדה הנכונה!


משאבים

מערכה/דיון - 01

עומר שרווּל בעד

אתה בעד תלבושת אחידה בבתי הספר. לדעתך התלבושת האחידה היא פתרון נכון ומוצדק. 


העמדה שלך

נסה לשכנע את חברי הקבוצה שהעמדה שלך היא העמדה הנכונה!


משאבים

מערכה/דיון - 01

רינה סמל נגד

את נגד תלבושת אחידה בבתי הספר! לדעתך זהו פתרון בעייתי ושגוי. 


העמדה שלך

נסי לשכנע את חברי הקבוצה שהעמדה שלך היא העמדה הנכונה!


משאבים

מערכה/דיון - 01

מערכה/דיון 1: תלבושת אחידה במגזר הדרוזי (על פי משחק התפקידים של ופאא אבוסאלחה ומונא סלאח חמוד)1.

הודעה פומבית

המשחק מתחיל! עליך לייצג באופן האותנטי ביותר את עמדת הדמות שלך ולנסות לשכנע את חבריך בדיון. הצבעה

אחרי ששמעת והשמעת, הגיע הזמן להצביע. בהצלחה!אפשרות 1
בעד תלבושת אחידה בבתי הספר
אפשרות 2
נגד תלבושת אחידה בבתי הספר


ההודעה שתתקבל אם רוב המשתתפות.ים הצביעו בעד אפשרותאפשרות 1

רוב חברי קבוצתך הצביעו: "בעד"


אפשרות 2

רוב חברי קבוצתך הצביעו: "נגד"
נקודות מעניינות לדיון

המשיכו את הדיון בכיתה. האם אתם מסכימים עם אחת העמדות? האם המשתתפים הציגו נאמנה את העמדות שלהם? איך התפלגו ההצבעות בכיתה ולה?