חרדים למדינה - תסריט המשחק גיוס חרדים


רקע

במשחק זה יועלה לדיון נושא: גיוס חרדים לצה"ל. נושא זה טעון ונמצא עמוק בשסע הדתי במדינת ישראל.

יובאו לפניכם ארבע דמויות, אשר מייצגות דעות וגישות שונות בקשר לנושא. עליכם להתייחס לנאמר, תוך הבעת עמדתכם בצורה עניינית ומכבדת את השיח. הסתמכו בדבריכם על מקורות

הדמויות

ד"ר מיכל שוויונוב ד"ר לסוציולוגיה באוניברסיטת הרצל שבשפלה

מתמחה בשילוב אוכלוסיות שוליים בחברה, בייחוד חרדים. חוקרת חברתית של קהילות חרדיות שונות בישראל ומחוצה לה. מבין מחקריה "שילוב חרדים בצה"ל", "שילוב חרדים בשוק הישראל". פעילה בנושאי שוויון חברתי וכלכלי ומשקיע את מירב זמנה בסוגיות הקשורות להיווצרות אי שיוויון חברתי וכלכלי בחברה היהודית. תומכת בגיוס חרדים ונשענת על תוצאות מחקריה כעוגן לדעותיו הפוליטיות-חברתיות על שילוב בחברה הישראלית ומניעת פילוג בקרב אזרחי ישראל.


העמדה שלך

כל הטענות לפיהן צה"ל לא צריך חרדים ומתגייסים נוספים בכלל — אינן נכונות, בוודאי בעשור הקרוב. צה"ל צריך לגייס את אותם מספרים שהיו לו עד היום והוא זקוק לחרדים שיתגייסו לשירות — אפילו מבחינה נומינלית, כדי לסגור את ה'בטן' שנוצרה כתוצאה מקיצור השירות. קיצור השירות הזה הרי נחוץ גם כדי להפחית את אי־השוויון בין אלה שמשרתים לאלה שאינם משרתים. זה מהלך שיש לעשותו במקביל למאמץ שנעשה כדי לגייס חרדים.

אי־הגיוס של החרדים משליך על הצניחה במספר המתגייסים ביתר המגזרים של החברה הישראלית. הוא אחד הגורמים המכרסמים בצבא העם, והיכולת לעצור את המשך המגמה היא שתקבע את המשך קיומו.

 

 


משאבים

מערכה/דיון - 01

יואל גורביץ' חרדי המשרת בצבא

משתייך לזרם החסידי, מחסידי גור, בן למשפחה בת 8 אחים ואחיות. בן 33 נשוי מגיל 20 ואב ל5 ילדים. יואל משרת במסגרת מסלול שח"ר- מסלול טכנולוגי לחרדים מבוגרים גילאי 21-28 המהווה כ29% מכלל המשרתים החרדים בצה"ל על פי נתוני משאבי אנוש בצה"ל לשנת 2016.

יואל משרת בתפקיד אג"מי מזה כ6 שנים. 


העמדה שלך

דוגל בשירות צבאי הן בפן הכלכלי והן בפן הציוני ומתמודד ביום יום עם הקונפליקטים הרבים הקיימים בין אורח חייו החרדי ובין השירות הצבאי ומהותו.

הוא מתנגד לחוק הגיוס, כיוון שהוא מזיק: מזיק לחרדים, מזיק לחברה ומזיק לצה"ל. כל חקיקה בגיוס חרדים לה"ל משרתת את הפוליטיקאים

 


משאבים

מערכה/דיון - 01

הרב רביאל רבינוביץ' רב מירושליים

מהפלג הליטאי הירושלמי (המיעוט לאחר פילוג הליטאים). כותב ביומון "הפלס" (יומון של הפלג הירושלמי). מתנגד בחריפות לגיוס בני ישיבות ואף כותב על כך ביומון, מרצה על כך בכל הזדמנות שניתנת לו. הרב רבינוביץ' הינו פעיל בהפגנות וגינויים בכל הקשור בגיוס בני ישיבות אותה הוא המכנה "גזרת שמד". ניתן לראות את השקפת עולמו כזהה לעמדתן של אגודת ישראל ודגל התורה- התנגדות מוצהרת למדינת ישראל בשל אי מחויבות לתורה אך תוך השתתפות במוסדות השלטון.

 


העמדה שלך

מתנגד בחריפות לגיוס בני ישיבות ואף כותב על כך ביומון, מרצה על כך בכל הזדמנות שניתנת לו.


משאבים

מערכה/דיון - 01

פרופ' פלורה ליזם פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת ליברל שבארצות הברית

פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת ליברל שבארצות הברית, כיום חיה במדינת ישראל ועובדת במכון מחקר העוסק בחקר אוכלוסיות בישראל וערכי הדמוקרטיה. פרופ' ליזם מתעסקת בנושאים כגון השוויון בנטל, אי שוויון וההיבטים הכלכליים של נושאים אלו. בנוסף היא עורכת טור אישי בעיתון "הברברן" בו היא כותבת את מסקנותיה ואת דעותיה האישיות כלפי הנושאים אותם היא חוקרת. פרופ' ליזם ידועה ב"ניפוץ מיתוסים" הקיימים בדעות בחברה הישראלית. 

 


העמדה שלך

היא מתנגדת לגיוס חרדים

מבססת את טענותיה על מחקריה המראים כיצד גיוס חרדים אינו יעיל בהכרח לכלכלה

אינו תורם לחברה החרדית בפרט ועל החברה הישראלית בכלל.


משאבים

מערכה/דיון - 01

מערכה/דיון 1: גיוס חרדים- האם לכפות גיוס חרדים ?1.

הודעה פומבית

שלום לכולם,

ברוכים הבאים לוועדה הדנה בשוויון הנטל- גיוס חרדים לצה"ל. 

הוועדה שהתכנסה בראשות רב-אלוף במיל' גבי אשכנזי, קיבלה את המנדט מממשלת ישראל, להמליץ ולהביא להחלטת הכנסת, האם לגייס את כלל החרדים, ע"פ חוק גיוס חובה ולהטיל על המשתמטים סנקציות חמורות הקבועות בחוק העונשין הפלילי או לחלופין לאפשר פטור כולל לכלל החרדים.

כדי שכל אחד יוכל לבטא את עמדותיו, יידרש כל משתתף, לכתוב את עיקרי עמדתו בשלוש נקודות עיקריות. בהמשך יהיה עליכם, להשפיע על שאר החברים ולנסות לשכנע אותם בעמדתכם.

בסוף הדיון בוועדה,  תתקיים הצבעה בנושא. 

יש לעבוד על-פי השלבים וההוראות שיינתנו תוך כדי המשחק.2.

הודעה פרטית (זמן מה אחרי הודעה קודמת)

ד"ר מיכל שוויונוב:

ד"ר מיכל שלום רב,

הנך חוקרת לסוציולוגיה באוניברסיטת הרצל שבשפלה. את תומכת בגיוס כלל החרדים ובשילובם בחברה (שרות צבאי, שוק כלכלי ושילוב חברתי).

משימתך הינה לקרוא את חומר הרקע המצורף ולגבש את עמדתך לקראת שלב הדיון והשכנוע .

בססי את עמדתך על המקורות המצורפים.

הזמן העומד לרשותך הוא כעשר דקות.

בהצלחה!

יואל גורביץ':

יואל שלום רב,

אתה חרדי המשרת בצבא כשש שנים ומשתייך לזרם חסידי גור, דוגל בשרות צבאי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה, אך מתנגד בתוקף לכפות זאת באמצעות חוק. 

משימתך הינה לקרוא את חומר הרקע המצורף ולגבש את עמדתך לקראת שלב הדיון והשכנוע .

בססי את עמדתך על המקורות המצורפים.

הזמן העומד לרשותך הוא כעשר דקות.

בהצלחה!

הרב רביאל רבינוביץ':

כבוד הרב רביאל שלום,

הנך שייך לפלג הליטאי-ירושלמי, מתנגד בחריפות לגיוס בני ישיבות, פעיל בהפגנות בכל הקשור לנושא אותו הוא מכנה "גזירת שמד". הוא מתנגד מוצהר למדינת ישראל, בשל אי-מחויבותה לתורה אך משתתף במוסדות השלטון.

משימתך הינה לקרוא את חומר הרקע המצורף ולגבש את עמדתך לקראת שלב הדיון והשכנוע .

בססי את עמדתך על המקורות המצורפים.

הזמן העומד לרשותך הוא כעשר דקות.

בהצלחה!

פרופ' פלורה ליזם:

פרופ' פלורה שלום רב,

הנך פרופסור לכלכלה באוניברסיטת ליבראל שבארה"ב, חיה ועובדת בישראל במכון מחקר שחוקר את השיוויון בנטל, אי- שיויון והיבטים כלכליים, מתנגדת לגיוס חרדים כיוון שטוענת שזה רק יזיק לטווח הארוך.

משימתך הינה לקרוא את חומר הרקע המצורף ולגבש את עמדתך לקראת שלב הדיון והשכנוע .

בססי את עמדתך על המקורות המצורפים.

הזמן העומד לרשותך הוא כעשר דקות.

בהצלחה!3.

הודעה פומבית (זמן מה אחרי הודעה קודמת)

עליך לנסח תגובה לשניים מהמשתתפים האחרים בוועדה, כאשר לפחות לאחד מהם, דעה שונה משלך.

עליך להקפיד על ניסוח התגובה כפי שתואר לעיל בלבד. עדיין זה לא המקום לדיון חופשי.

 4.

הודעה פומבית (זמן מה אחרי הודעה קודמת)

סיימתם לנסח את תגובתכם ? כל הכבוד !!

כעת עברו לדיון חופשי, כשמטרתכם לשכנע את יתר חברי הוועדה לקראת ההצבעה הצבעה

האם לחייב גיוס כלל החרדים לצה"ל ע"פ חוק?אפשרות 1
כן
אפשרות 2
לא


ההודעה שתתקבל אם רוב המשתתפות.ים הצביעו בעד אפשרותאפשרות 1

ע"פ הכרעת הרוב, הוחלט כי יש לגייס חרדים לצה"ל


אפשרות 2

ע"פ הכרעת הרוב, הוחלט כי אין לגייס חרדים לצה"ל
נקודות מעניינות לדיון

מערכה/דיון 2:1.

הודעה פומבית2.

הודעה פומבית (זמן קצר אחרי הודעה הקודמת)3.

הודעה פומבית (זמן מה אחרי הודעה קודמת)הצבעהאפשרות 1

אפשרות 2ההודעה שתתקבל אם רוב המשתתפות.ים הצביעו בעד אפשרותאפשרות 1

אפשרות 2נקודות מעניינות לדיון