אז מה? משכילים? - תסריט המשחק איך מתייחסיםות קבוצות שונות בחברה היהדית להשכלה במאה ה-19.


רקע

לאחר תחילת ההשכלה, ובעיקר לאחר הבאתה אל היהודים על ידי משה מנדלסון, התמודדו היהודים במספר צורות עם ההשכלה ועם יחסם אליה. הקהילה היהודית שהיתה עד אז כולה שומרת מצוות, התחבטה איך להתייחס להשכלה. התגובות היו החל מהמרת דת, דרך שינויים בדת ועד קבה בצורה מסויימת ודחיית ההשכלה אצל אחרים. 

ננסה לקראות מספר צורות שונות של התייחסות בקבוצות שונות בחברה היהודית.

הקבוצות בהן נעסוק הינן:
האורתודוכסים, הרפורמים, הניאו-אורתודוקסים ורבני המזרח. 

כמובן שהיו עוד קבוצות וגישות, אך אנו נתמקד בהן.

בהצלחה!

הדמויות

החת"ם סופר ראש האורתודוקסים

הרב משה סופר היה ראש ישיבה ומגדולי הרבנים והפוסקים בדורות האחרונים. 

הוא נולד בפרנקפורט, ובגיל שש כבר למד תורה, ובגיל שבע כבר ידוע לנו שחידש חידושי תורה משל עצמוהוא המשיך לגדול אצל תלמידי חכמים ולגדול בתורה.

בתחילה סירב להיות בתפקיד רבנות אבל מחוסר פרנסה קיבל על עצמו בשנת 1794 משרת רבנות בעיר דרזניץ. בשנת ה'תקנ"ח (1798) עבר למטרסדורף שבהונגריה (כיום מטרסבורג באוסטריה), שם שימש כרב הקהילה ועמד בראש הישיבה שייסד.

בשנת 1807 התמנה לרב בפרשבורג (כיום ברטיסלאבה), שהייתה הקהילה הגדולה והחשובה בהונגריה, שם המשיך להרביץ תורה בישיבה גדולה שאליה הגיעו תלמידים מארצות רבות שמספרם הגיע עד ל-500. 

נפטר בכ"ה בתשרי ה'ת"ר בברטיסלאבה. 


המשימה שלך

הינך הרב משה סופר.

אתה חושש מאוד מההשכלה ומהשפעתה על היהודים. החשש מחילון, ועד עזיבת הדת בכלל, כולל התבוללות, גורם לך להיבדל ולהתנגד לכל אפשרות של חיבור עם ההשכלה בכלל. אתה אף לוקח משפט הלכתי ומשנה את משמעו, ואומר: "חדש אסור מן התורה", קרי כל חידוש ביהדות, כביטול מנהגים, שינוי בלבוש וכו', הרי הוא אסור מן התורה.

כחת"ם סופר כתבת אפילו בצוואתך:

אילו היה דינם מסור בידינו היה דעתי להפרישם מעל גבולינו. לא יותן מבנותינו לבניהן ומבניהם לבנותינו, כי היכי דלא ליתי לאמשוכי אבתרייהו. ויהיה עדתם כעדת צדוק ובייתוס ענן ושאול. אינהו בדידהו ואנן בדידן. כל זה כ"ל להלכה ולא למעשה מבלי רשות דמלכא יר"ה. וזולת זה יהי דברי בטילים וכלא חשיבי. 

 


משאבים

מערכה - 01

אברהם גייגר מראשי התנועה הרפורמית

גייגר נולד בפרנקפורט דמיין. משפחת גייגר הייתה שמרנית ודתית מאוד, אך גם היא ספחה את ערכי הסביבה. בנוסף ללימודי קודש מאביו ואחיו הגדול שלמה זלמן, רכש הילד גם ידע בגרמנית תקנית מגיל מוקדם, ולאחר מכן למד שפות נוספות. הוא כתב לאחר מכן כי ספקות ראשונים התעוררו בו בגיל אחת-עשרה, כשקרא את 'תולדות העולם'.

ב-1829 החל ללמוד באוניברסיטת היידלברג, שם היה לחברו הטוב של סטודנט אחר, שמשון רפאל הירש, שעתיד היה להיות אויבו הראשי.

בקיץ 1832 הוסמך לרבנות. בנובמבר אותה שנה מונה להיות רבהּ של קהילת ויסבאדן. כבר בשלב זה התלבט בחיפוש הדרך הראויה להנהיג את העדה, ובכלל בדרך אליה צריכים היהודים לפנות בהתמודדות עם התקופה המודרנית ומגמת ההתבוללות.

פעולותיו של גייגר, כמו פעולותיהם של רבנים רפורמים אחרים, נועדו לאפשר ליהודים לשלב את תפישותיהם כאזרחים בחברה מודרנית ואת השתלבותם בחברה הלא-יהודית עם המשך היותם יהודים. מכאן נבע רצונו של גייגר לבסס יהדות בעלת גוונים ותפישות חדשות.

ב-1840 מונה לרב בברסלאו, וב-1849 התפלגה קהילת ברסלאו לאחת שבראשהּ עמד גייגר ולנוספת שבראשהּ עמד הרב גדליה טיקטין, שהיה רב אורתודוקסי. באותה השנה התקבל סידור התפילות שערך (אשר כלל רק שינויים מעטים בסידור העברי המסורתי, ועיקר חידושו היה בשילוב תפילות בגרמנית), על ידי בני קהילתו.

אברהם גייגר נפטר בברלין ב-1874. 

גייגר נחשב למייסדה של התנועה הרפורמית ולהוגה המרכזי שלה. בראש ובראשונה פעל לכך בתחום הרוח: בכתביו ובפרסומיו זיקק את תפישתו לפיה ליהדות יש יסוד עמוק אחד שאינו משתנה, והוא ערכי המוסר והצדק להם הטיפו נביאי ישראל. גייגר הצביע על האופן בו גינו פולחן דתי שלא הייתה כוונה בצדו כראיה לכך שההיבטים הטקסיים אינם בעלי חשיבות כשלעצמם. 

ב-1869 התכנסה ועידה, שבהּ נכחו 83 רבנים ואישים יהודים אחרים מרחבי העולם. גייגר לקח חלק פעיל בארגון הסינוד והיה חבר בנשיאותו. הסינוד אישר את השימוש בעוגב בבית הכנסת, שם דגש על המאפיינים הכלל-אנושיים בתפילה ואיפשר קריאת הפטרות בשפת המדינה.


המשימה שלך

הינך אברהם גייגר. אתה מבין וחושב כי לא ייתכן שהיהדות תשאר כפי שהיא היתה. ההשכלה מביאה איתה שינוי גדול, והוא חייב לבוא לידי ביטוי בדת. היהדות חייבת להשתנות!. לא ייתכן שמנהגים עתיקים לא ילכו. התפיסה ש"אנחנו עם לבדד ישכון", לא רלוונטית. צריך אחדות עם כולם!!!.

טקסים דתיים, ללא התוכן, אינם רלוונטים. התוכן חייב להיות משמעותי, גם אם ההלכה לא נשמרת.

 


משאבים

מערכה - 01

הרש"ר הירש ראש תנועת הניאו-אורתודוקסים

הרש"ר הירש נולד בהמבורג. הרב הירש (שהוא זה ששינה את שם משפחתו להירש) היה אדוק למדי אך מתקדם; בין היתר היה מגולח למשעי, דבר שהיה עוד חריג אז. בילדותו למד הירש מפי סבו ואביו, אך הוריו שלחוהו לגימנסיה נוצרית בה רכש שליטה בלטינית ובלימודים כלליים. 

מורו לתלמוד, ואחת הדמויות שהשפיעו עליו מאוד לצד סבו, היה חכם יצחק ברנייס. הוא הגיע לכהן כרבה של המבורג ב-1821. בשנות נעוריו שילב הרב הירש בין לימודיו בגימנסיה, אליה נכנס ב-1826 ושהה בה שנתיים, לבין לימודי מקצועות הקודש אצל הרב ברנייס. בשנת 1828 נסע אל רבי יעקב עטלינגר, מגדולי התורה של אותה תקופה, ולמד ב'קלויז למלה' שבעיר עם צעירים אחרים שהוכשרו לרבנות. לאחר כשנה בישיבה הזו קיבל ממנו היתר הוראה.

ב-1829 פנה לרכוש השכלה כללית באוניברסיטת בון, שם למד תאולוגיה. אחד מידידיו באוניברסיטה היה אברהם גייגר, לימים מחשובי מנהיגיה של היהדות הרפורמית ואויבו הגדול. הרש"ר הירש שימש ברבנות במקומות רבים בגרמניה.

שנות ה-40 של המאה ה-19 עמדו בסימן בירור והצטללות עמדות ביהדות גרמניה לאחר דור של בוקה ומבולקה שהתלוותה למודרניזציה המואצת; בעוד שמורי ההלכה הקשישים המעטים שנותרו ראו בהיכחדות החברה הישנה אסון וחורבן, הרב הירש, ראה בכך התפתחות חיובית והזדמנות להשיב את היהדות לתפארתה מקדם ומעבר לעיוותים שדבקו בה – בין היתר בתחום החינוך. הרב הירש שאף להנחיל בו את העקרונות ההומניסטיים והרציונליים ברוח הנאורות.

הרש"ר הירש תמך ברעיונות ההשכלה המתונה; הוא אף אימץ שינויים חיצוניים רבים בסדרי בית-הכנסת, כמו מקהלה וכובד ראש בתפילות. במקביל היה קיצוני לגבי כל סטייה מעיקרי הדת, ועל בסיס זה תקף את הרפורמים והקונסרבטיבים, שמייסדיהם בגרמניה נטו לזהירות והמעיטו בשינויים מעשיים. ממניע זהה פסל כל עיסוק במדעי היהדות, שפגעו לדעתו במעמד הבלתי-מעורער של כתבי הקודש והמסורת.

 


המשימה שלך

הינך הרש"ר הירש. 

אתה רב, תלמיד חכם, ומשכיל. אתה רואה את המקום ואת השילוב של השניים כדבר נצרך ומחויב בתקופה זו של המאה ה-19. אתה מאמין בשילוב בין תורה והשכלה, וסיסמתך היתה "תורה עם דרך ארץ", קרי תורה ללא ניגוד להכלה. עם זאת היית חריף מאוד בנושא פגיעה בהלכה.


משאבים

מערכה - 01

רבי יוסף חיים מבגדאד, הבן איש חי. מראשי רבני ארצות האסלאם.

נולד בבגדאד לרב אליהו בן הרב משה חיים, רבה הראשי של בגדאד. כאשר היה כבן שבע שנים, נפל לתוך באר עמוקה תוך כדי משחק ובנס ניצל. בהיותו בבור נדר שכשיצא מהבור יקדיש את כל חייו רק ללימוד תורה.

את ראשית לימודיו התחיל בתלמוד תורה. בגיל 14, למרות גילו הצעיר, התקבל לבית המדרש לרבנים "בית זלכה".

בשנת ה'תרי"א. הוא התפרנס משותפות עסקית עם ארבעת אחיו. אף על פי שלא היה שותף פעיל בניהול, הקפיד שהשותפים הפעילים ינהלו על פי ההלכה. הוא סירב לקבל שכר כרב קהילה, ומימן את הוצאות ספריו מכספו.

הרב יוסף חיים היה בקשר רציף עם מקובלי ישיבת המקובלים בית אל בירושלים, אימץ ממנהגיהם והנחיל אותם ליהודי בבל.


המשימה שלך

הינך הרב יוסף חיים. 

ההשכלה, כפי שלמדת, לא הגיע במלוא כוחה לארצות האסלאם, ועל כן ההשפעה שלה היתה, אם-בכלל, מועטה, מה שאומר שלא נתקלת ברפורמה, התבוללות וכו' כפי שהיתה במערב אירופה.

אתה לא תראה בעיה בשילוב בין שני סוגי הלימוד, החול והקודש. ההפך. מינון נכון וקשר טוב, לא יפגעו בתורה, במיוחד שיש גם משגיחים אשר תפקידם הוא לגרום לתלמידים לשור את נפשם ורוחם אל לימוד התורה.


משאבים

מערכה - 01

מערכה 1: מאבק דעות? -קדימה צאו לדרך!!!1.

הודעה פומבית

שלום.

הוזמנתם.

ברוכים הבאים אל כינוס וילץ הראשון. אנחנו במאה ה-19, ורבים מעם ישראל אינם מבינים האם וכיצד נכון לכלול ו/או להכליל את ההשכלה בתוך היהדות.

בקהל יושבים צעירים רבים המבקשים לשמוע את מוצא פיכם. הם מבולבלים. רוצים יהדות, אבל ההשכלה מבלבלת אותם. לא יודעים האם לבטל משהו, לשלב ביניהם, איך וכיצד לנהוג.

בשלב ראשון, לפני שאחד המשתתפים שירכז בפניכם שאלות מהקהל יישאל אתכם מספר שאלות, נבקש מכבודכם להציג את עצמכם ומה אתם חושבים על נושא השילוב.2.

הודעה פרטית (זמן קצר אחרי הודעה הקודמת)

החת"ם סופר:

שלום הרב משה סופר, מחבר הספר חת"ם סופר.

אנחנו עומדים בפני פאנל, דיון עם עוד שלושה דוברים. בקהל יושבים עשרות צעירים שבאו לשמוע אתכם, ולהתלבט בעקבות דבריכם כיצד לנהוג ביחס להשכלה.

אתה תתבקש גם להביע את דעתך, אבל גם להקשות ולהתמודד עם שאלות שיוצגו לך מהקהל או משותפים אחרים לדיון. אתה כמובן תוכל גם להקשות עליהם.

נאחל לך בהצלחה.

אברהם גייגר:

שלום מר אברהם גייגר, ראש תנועת הרפורמים.

אנחנו עומדים בפני פאנל, דיון עם עוד שלושה דוברים. בקהל יושבים עשרות צעירים שבאו לשמוע אתכם, ולהתלבט בעקבות דבריכם כיצד לנהוג ביחס להשכלה.

אתה תתבקש גם להביע את דעתך, אבל גם להקשות ולהתמודד עם שאלות שיוצגו לך מהקהל או משותפים אחרים לדיון. אתה כמובן תוכל גם להקשות עליהם.

נאחל לך בהצלחה.

הרש"ר הירש:

שלום הרב שמשון רפאל הירש, ראש הניאו-אורטודוקסים.

אנחנו עומדים בפני פאנל, דיון עם עוד שלושה דוברים. בקהל יושבים עשרות צעירים שבאו לשמוע אתכם, ולהתלבט בעקבות דבריכם כיצד לנהוג ביחס להשכלה.

אתה תתבקש גם להביע את דעתך, אבל גם להקשות ולהתמודד עם שאלות שיוצגו לך מהקהל או משותפים אחרים לדיון. אתה כמובן תוכל גם להקשות עליהם.

נאחל לך בהצלחה.

רבי יוסף חיים מבגדאד, הבן איש חי.:

שלום הרב יוסף חיים מבגדד, מחבר בן איש חי.

אנחנו עומדים בפני פאנל, דיון עם עוד שלושה דוברים. בקהל יושבים עשרות צעירים שבאו לשמוע אתכם, ולהתלבט בעקבות דבריכם כיצד לנהוג ביחס להשכלה.

אתה תתבקש גם להביע את דעתך, אבל גם להקשות ולהתמודד עם שאלות שיוצגו לך מהקהל או משותפים אחרים לדיון. אתה כמובן תוכל גם להקשות עליהם.

נאחל לך בהצלחה.3.

הודעה פומבית (זמן קצר אחרי הודעה הקודמת)

תוגה רבה על הצגת הגברים.

נשמח מאוד אם תגידו לנו, איך אתם רואים את ההמשכיות של עם-ישראל? האם יש שוני בין הדורות הקודמים לדור שלנו? האם התורה של פעם עדיין רלוונטית?

נשמח אם תתייחסו גם לדבריו אחד של השני.4.

הודעה פומבית (זמן מה אחרי הודעה קודמת)

תנסו לדמיין את עם ישראל לא במאה ה-19, איפה שאתם היום. תדמיינו את עם-ישראל במאה ה-21.

 

איך יראה עם ישראל? לפי איזה דרך ילך?

מה יקרה אם ילך בדרך שלכם ומה יקרה אם ילך בדרך של מישהו אחר מכם?

האם יש סיכוי למדינה יהודית בארץ ישראל אם ילכו בדרך שלכם או בדרך של אחד האחרים הנוכחים כאן בדיון?

 

נשמח לשתובותיכם.הצבעה

אז עכשיו, אחרי שסיימנו את הצגת הדעות השונות, חזרו להיות אתם.

מהי הדעה שלדעתכם היום הצליחה להשתמר? מהו עם-ישראל היום? כאיזה דעה הולך?אפשרות 1
הרפורמים, אין ספק שהם מובילים.
אפשרות 2
הניאו-אורודסים. תראו כמה שילובים בים קודש לחול יש.
אפשרות 3
האורתודוקסים. רק הם, החרדים והדתיים הרציניים באמת, מצליחים לשמור על דרך האבות.
אפשרות 4
התפיסה של הבן-אי-חי. בלי התלהמות, בלי הצהרות גדולות, השילוב השקט.
אפשרות 5
מסתבר שהוויכוח עוד נשמר.


הודעת תוצאה למקרה שרוב חברי הקבוצה הצביעו אפשרותאפשרות 1

מעניין. 

כל כך הרבה קבוצות נוספות יש בעם. איפה הם בבחירות שלכם?


אפשרות 2

מעניין. 

כל כך הרבה קבוצות נוספות יש בעם. איפה הם בבחירות שלכם?


אפשרות 3

מעניין. 

כל כך הרבה קבוצות נוספות יש בעם. איפה הם בבחירות שלכם?


אפשרות 4

מעניין. 

כל כך הרבה קבוצות נוספות יש בעם. איפה הם בבחירות שלכם?


אפשרות 5

מעניינת הראיה שלכם והחיבור בין המציאות של היום ושל פעם.
נקודות מעניינות לדיון

תראו כמה המציאות של המאה ה-19 קרובה אלינו.

האם אנחנו יודעים מי אנחנו? מהי הזהות שלנו? את מי אנחנו רוצים להמשיך? האם אנחנו רציניים באמת?