רבי יוחנן בן זכאי - תסריט המשחק "תן לי יבנה וחכמיה- דילמה


רקע

בשנים 66–73 לספירת הנוצרים פרץ בארץ ישראל מרד נגד האימפריה הרומית המכונה "המרד הגדול". המצביא הרומאי אַסְפַּסְיָאנוּס ובנו טיטוס נשלחו לדכא את המרד.

לאחר שהכניעו הרומאים את המרידות ברחבי ארץ ישראל, הטילו מצור על ירושלים במטרה להכניע אותה ולהשלים את דיכוי המרד. הנהגת העיר התפצלה לשני מחנות עיקריים; האחד התאפיין במתינות ונקט מדיניות כפולה: היערכות למלחמה ובד בבד נִטרול המורדים הקיצוניים, בתקווה שעל ידי כך יוכלו לבוא בהמשך להסכם שלום עם הרומאים ויצילו את העיר והמקדש. המחנה השני היה מחנה הקנאים בראשותו של אלעזר בן שמעון. מצב המחנות הפוליטיים היריבים היה על סף מלחמת אחים.

מחנה הקנאים הלך והתחזק, והללו נקטו יד קשה כלפי אנשי האצולה והוציאו להורג את אלה מהם שהאשימו בשיתוף פעולה עם הרומאים

רבן יוחנן בן זכאי היה ממנהיגי הפרושים בירושלים ומצמרת הסנהדרין, ממחנה המתונים וממתנגדי המרד. כאשר הבין רבן יוחנן בן זכאי שהמצב בירושלים נואש וחסר סיכוי, הוא החליט להימלט מהעיר. כדי לצאת מהעיר הנצורה הוא התחבא בארון מתים וכך הסגיר עצמו לידי הרומאים שכיתרו את העיר.

במהלך יחידה זו ננסה להבין את שיקוליו, את התוצאות והמחירים, ונתבקש להכריע....גיבור או פחדן?

 

הדמויות

רבי עקיבא מחכמי המשנה

רבי עקיבא בן יוסף חי ופעל בתקופה רבת תהפוכות בתולדות העם היהודי. הוא נולד בשנת 50 לספירה בקירוב, ובצעירותו ראה את בית המקדש השני, ואף היה עד לחורבנו כשהיה כבן 20.

רבי עקיבא החל דרכו כרועה צאן, בגיל מאוחר החל ללמוד תורה ובסופו של דבר הקים בית מדרש בבני ברק והפך לאישיות רוחנית מרכזית. הוא היה "אבי המשנה" – החיבור המרכזי של התורה שבעל-פה, חידש מאות הלכות ועסק גם במיון וסיווג ההלכות לפי נושאים.

רבי עקיבא הותיר אחריו מורשת רוחנית ותורנית גדולה, שהמשיכה במובנים רבים את מורשתו של הלל הזקן והתבטאה בהדגשת המעשה המוסרי כפסגתם של החיים הדתיים: "ואהבת לרעך כמוך – זהו כלל גדול בתורה".


המשימה שלך

אתם מייצגים את רבי עקיבא. מצד אחד אתם זוכרים את חווית החורבן, את הקשיים והאיום. מצד שני אתם חיים בתקופה שבה לימוד התורה הוא במרכז ואתם דמות מובילה בעולם זה- שהתבסס ביבנה.


משאבים

מערכה - 01

אבא סיקרא מנהיג הבריונים

. משמעות השם "אבא סיקרא" בארמית הוא "בעל חרב". הסִקְרִיקִים היו אנשי הפלג הקיצוני שקראו ללחימה אקטיבית ברומאים. הם קיבלו את כינויָם על שום הסכינים שנשאו עמם. בסיפור שלפנינו הם מכונים בריונים. אבא סיקרא הנהיג פלג זה.


המשימה שלך

אתם מייצגים את אבא סיקרא, ובעצם את כל ההולכים בדרכו. כבר זמן רב שאתם מובילים מרד אקטיבי ברומאים, לדעתכם יש להמשיך ולהילחם על אף המחיר הכבד, ולמרות החולשה של היהודים תחת המצור. עובדה חשובה היא שאתם קרובי משפחה של רבי יוחנן. מדובר בדוד שלכם....


משאבים

מערכה - 01

רבן יוחנן בן זכאי גיבור הסיפור

יוחנן בן זכאי - ריב"ז - תנא בזמן החורבן, ומייסד הישיבה ביבנה. ריב"ז קבל התורה מהלל ושמאי, והיה תלמידו של הלל. בימי המרד הגדול בשנים 66-73 התנגד רבן יוחנן בן זכאי לקנאים.

יוחנן בן זכאי חי בירושלים בעת המצור הנורא ששמו הרומאים על העיר. הוא צפה שאסון גדול וחורבן מרחפים על ירושלים והמקדש, והבין שהחורבן והגלות עלולים להביא הרס גם על קיומו של עם ישראל ותורתו.


המשימה שלך

אתם מנהיגים בעת משבר. 

אתם רואים את חורבנה של ירושלים, את המצוקה העצומה שהעם מצוי בה, וכן את המאבק הפנימי בין פלגי היהודים. ניסיתם להפסיק את המלחמה הפנימית ללא הצלחה. עליכם להכריע...להישאר ולהלחם עד הסוף או לוותר ולנסות להציל רק מעט.


משאבים

מערכה - 01

רבן יוחנן בן זכאי2 גיבור הסיפור

יוחנן בן זכאי - ריב"ז - תנא בזמן החורבן, ומייסד הישיבה ביבנה. ריב"ז קבל התורה מהלל ושמאי, והיה תלמידו של הלל. בימי המרד הגדול בשנים 66-73 התנגד רבן יוחנן בן זכאי לקנאים.

יוחנן בן זכאי חי בירושלים בעת המצור הנורא ששמו הרומאים על העיר. הוא צפה שאסון גדול וחורבן מרחפים על ירושלים והמקדש, והבין שהחורבן והגלות עלולים להביא הרס גם על קיומו של עם ישראל ותורתו.


המשימה שלך

אתם מנהיגים בעת משבר. 

אתם רואים את חורבנה של ירושלים, את המצוקה העצומה שהעם מצוי בה, וכן את המאבק הפנימי בין פלגי היהודים. ניסיתם להפסיק את המלחמה הפנימית ללא הצלחה. עליכם להכריע...להישאר ולהלחם עד הסוף או לוותר ולנסות להציל רק מעט.


משאבים

מערכה - 01

מערכה 1: רבי יוחנן בן זכאי1.

הודעה פומבית

"תן לי את יבנה וחכמיה"

ברגע האמת- כשרבי יוחנן עומד בפני הקיסר הרומי ויכול לבקש כל בקשה...זו ההכרעה שלו.

בדקות הקרובות, תתבקשו להגיע להכרעה לגבי הבחירה שרבי יוחנן עשה.

האם זו היא כניעה? נטישה בעת משבר?

או שאולי זו החלטה מנהיגותית נכונה? תכנון  נכון של העתיד?

כל דמות מייצגת עמדה. הכירו , חיקרו ובסוף המהלך נקיים הצבעה

**יש לכם משאבים מיוחדים, פנו אליהם והיעזרו בהם

ב ה צ ל ח ה 

 

 2.

הודעה פרטית (זמן קצר אחרי הודעה הקודמת)

רבי עקיבא:

אמר לו: "תן לי יבנה וחכמיה".

[שנים רבות אחר כך] אמר עליו רבי עקיבא: "מֵשִׁיב חֲכָמִים אָחוֹר וְדַעְתָּם יְסַכֵּל"! (שם);

היה צריך לומר לו שיניח לירושלים בפעם הזאת;

והוא [רבן יוחנן בן זכאי] חשב – שאילו נהג כך, אפילו הצלה מועטה לא הייתה.

מה לפי דעתך היה צריך לעשות? כתוב לכולם הסבר לעמדתך

אבא סיקרא:

כתוב את דבר הבריונים לציבור. מה העמדה הרשמית שלכם?

 

רבן יוחנן בן זכאי:

מה שתי האפשרויות שעומדות בפניך? נסה לקבל עצה מהאחרים....

רבן יוחנן בן זכאי2:

יום אחד ילמדו על ההכרעה שקיבלת, מה חשוב לך שיזכרו לגבי השיקולים שהובילו אותך? נסה לשלוח לכולם מסר קצר שיסביר זאת3.

הודעה פומבית (זמן קצר אחרי הודעה הקודמת)

מה באמת חשוב? על מה צריך לשמור?

רבן יוחנן בן זכאי אומר: ... המטיל שלום בין איש לאיש, בין איש לאשתו, בין עיר לעיר, בין אומה לאומה, בין ממשלה לממשלה, בין משפחה למשפחה, על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות (=לא יקרה לו שום דבר רע). (מכילתא דרבי ישמעאל יתרו).

 

"הוא (רבן יוחנן בן זכאי) היה אומר: אם עשית (=למדת) תורתך הרבה אל תחזיק טובה לעצמך (=אל תתגאה בעצמך), כי לכך נוצרת. לפי שלא נוצרו הבריות אלא על מנת שיתעסקו בתורה"

(אבות דרבי נתן, יד, ב)

 

 

 

 4.

הודעה פומבית (זמן מה אחרי הודעה קודמת)

פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו, וראה בית המקדש חרב [רבן יוחנן ותלמידו טיילו בסביבות ירושלים אחרי החורבן וראו את מה שרידי החורבן].
אמר רבי יהושע: אוי לנו על זה שהוא חרב. מקום שמכפרים בו עונותיהם של ישראל.
אמר לו [רבן יוחנן]: בני, אל ירע לך. יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה, ואיזה? זה גמילות חסדים שנאמר "כי חסד חפצתי ולא זבח" (הושע ו, ו ).

אבות דרבי נתןהצבעה

רבן יוחנן קיבל החלטה הרת גורל. מה דעתכם עליה? (עמדה אישית ולא עמדת הדמות שלמדתם....)אפשרות 1
רבן יוחנן טעה
אפשרות 2
רבן יוחנן צדק


הודעת תוצאה למקרה שרוב חברי הקבוצה הצביעו אפשרותאפשרות 1

לקראת מותו מספרת לנו הגמרא כי רבי יוחנן הפגין חוסר בטחון בהכרעה שהוא קיבל. כנראה גם אתם חושבים שזו היתה טעות.

מעניין איך התרבות היהודית היתה מתפתחת אם הוא היה נשאר בעיר הנחרבת וקושר את גורלו עם הנותרים בה....


אפשרות 2

בן זכאי לא היה מוכן למות עם העיר ואנשיה. לאחר שהצליח לחמוק אל מחוץ לחומות העיר, הוא בא אל המצביא הרומאי אספסיאנוס וביקש ממנו אישור להתיישב ביבנה. בקשתו אושרה, וביבנה החל לפרוח לימוד התורה שבעל-פה. ביבנה עצמה עוצבה המשנה, וביבנה ניצלה התרבות התלמודית, בעוד שתרבות פולחן הקרבנות במקדש נעלמה. במובן מסוים המסע שעבר בן זכאי בארון המתים היה מעין הוצאה אל הפועל, סמלית, של השינוי שעברה היהדות כאשר הפכה מדת המבוססת על פולחן הקרבנות בבית המקדש לדת המבוססת על לימוד תורה וקיום מצוות. היהודים נולדו מחדש כְּעַם הַסֵּפֶר.

על פי ג'ונתן רוזן, התלמוד והאינטרנט: מסע בין עולמות
נקודות מעניינות לדיון

1. מה הופך את רבן יוחנן לדמות מופת?