מי אני ומהו שמי? משחק היסטורי בלשי
במרכז המשחק עומד שם פרטי יהודי, שהפך אוניברסלי. שם זה, שעובר כחוט השני בהיסטוריה היהודית, הוא שמם הפרטי של כמה דמויות היסטוריות, שמילאו בה תפקידים שונים. במשחק זה מחפשים המשתתפים את האישים שזהו שמם, ורוכשים ידע באמצעות משחק בלשי משעשע:

 1. הכרות עם דמויות מרכזיות בעם היהודי
 2. הכרות עם ציר הזמן ההיסטורי הכרונולוגי מהעת העתיקה ועד ימינו
 3. הבנה של המורשת והמסורת, כפי שהיא משתקפת באמצעות מנהג העברת שם פרטי מדור לדור


תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: ז' - ט'
יוצר/י המשחק : יוכי שלח (טו-בי)

דרישות מוקדמות

אין


יוכי שלח (טו-בי)

הכירו את המשתתפים


 • מיסטר V

  חקלאי שהפך למנהיג אמיץ לב, אוהב לכתוב, אוהב מוסיקה

 • מיסטר W

  נולד למשפחה יהודית אורתודוכסית, היגר מארצו, אספן ידוע

 • מיסטר X

  עלה לארץ ישראל בגיל מאוחר, חי חיים פשוטים וצנועים, איש עבודה ואיש אדמה

 • מיסטר Y

  ציוני, סוציאליסט ומנהיג גדול...

 • מיסטר Z

  איש ספר, יליד הארץ...


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו