האם מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו? בין הציונות הדתית לנטורי קרתא
דיבייט חי לברור הטיעונים של הציונות הדתית ונטורי קרתא בנוגע לסוגיה:האם מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנותסריט המשחק | תצוגה מקדימה
נושא לימוד:
כיתות: י' - יב'
יוצר/י המשחק : בילא בן פרדג'

דרישות מוקדמות
  • קריאת המקורות בחוברת הלימוד: אמונה וגאולה עמ' 211-218

בילא בן פרדג'

הכירו את המשתתפים


  • הרב יגאל ציון

    הרב יגאל ציון נולד למשפחה ציונית דתית גדל בישוב בית אל,למד בישיבת הסדר והמשיך  לשרת בצה"ל בצנחנים בתפקיד מג"ד בדרגת סא"ל,מאז שחרורו עוסק בחינוך בישיבה תיכונית

     

  • הרב מאור גלותי

     נולד בשכונת מאה שערים בירושלים והתחנך במוסדות סאטמר. מתנגד לשרות בצה"ל ומתנגד לקיום מדינת ישראל


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו