האם משה מתאים למנהיגות? חשיבה ביקורתית על בחירתו של משה למנהיגם של עם ישראל ולמוציאם ממצרים.
המשחק מעודד חשיבה ביקורתית על בחירתו של משה למנהיגם של עם ישראל ולמוציאם ממצרים.תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
נושא לימוד:
כיתות: ז' - ט'
יוצר/י המשחק : רוני חרובי

דרישות מוקדמות

ללמוד לפני כן בכיתה עד פרק ד'


רוני חרובי

הכירו את המשתתפים


 • משה

  אני משה, ברחתי ממצרים והפכתי להיות רועה צאן פשוט במדבר אצל יתרו כהן מדין. יום אחד, בלי שום הכנה מוקמת, ה' נופל עלי עם בקשה עצומה. מה הוא רוצה ממני? 

 • מרים

  אני אחותו הגדולה של משה. נפשי נקשרה בנפשו עוד כשהיה תינוק קטן ואני השגחתי עליו על שפת היאור. כעת השמועות אומרות שהוא סוף סוף חוזר להושיע אותנו ממצרים! סוף סוף תפילותיי מתגשמות!

 • איש מצרי

  אני פועל במפעלי הבניה האדירים של מצרים כבר 30 שנה. לא אשכח את היום שבו יצא פתאום משה מבית פרעה והרג את חברי לעבודה. אחר כך הוא ברח, לא ראינו אותו פה יותר.

 • האל

  אני האל, ואני מניח שכולם מכירים אותי, אני בחרתי מנהיג - משה. למה אני בכלל צריך להצדיק את עצמי?

 • יתרו

  אני אב לשבע בנות ומשה הוא החתן האהוב העלי, הוא גם רועה הצאן שלי. אני לימדתי אותו כל מה שהוא יודע לגבי העדר.


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו