למה לא אוגנדה? החלום הציוני בימה"ב המאוחרות
ריה"ל, רמב"ם, רמב"ן, דונה גרציה ור' חיים בן עטר נפגשים בבית קפה ערב הקונגרס הציוני השישי בו מוצגת תכנית אוגנדה. הם צריכים להחליט האם להצביע בעד או נגד התכנית.

המשחק מתאים לתכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית- ישראלית לכיתה ז'. הערך המוביל בכיתה ז' הוא: אחריות ומעורבות. בתחום ארון הספרים עוסקים בשנה זו בדמויות מופת- אגדות, יומנים, ביוגרפיות. המשחק עוסק בחמש דמויות מתקופת שלהי ימה"ב ועד לתחילת העת החדשה. כל דמות פעלה רבות בתחומה בנושא מעורבות ואחריות הדדית, כל דמות בשלב מסויים הגיע לארץ ישראל. השאלה היא, מה עמדתה של הדמות לגבי קיבוץ העם בארצו? האם כל היהודים חייבים להגיע לארץ ישראל? האם זו הדרך היחידה לממש את האחריות הדדית ושותפות הגורל של העם היהודי? האם בכלל היהודים צריכים להתקבץ במקום אחד? האם המקום הזה חייב להיות ארץ ישראל?תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: ז' - ט'
יוצר/י המשחק : נטע אקר (מחנכת ורפרנטית צפון תי"י)

דרישות מוקדמות

לפני המשחקים יש להכיר את הביוגרפיה של הדמויות, עמדותיהם בנושא יישוב ארץ ישראל ורקע על תכנית אוגנדה.


נטע אקר (מחנכת ורפרנטית צפון תי"י)

הכירו את המשתתפים


 • ריה"ל (רבי יהודה הלוי)

  פילוסוף ומשורר, נולד בטודלה בחבל נווארה בצפון ספרד בסוף המאה ה- 11, ומת אחרי שנת 1140.

  למד רפואה וערבית, עסק בפילוסופיה היונית-הערבית. דבק בשפה העברית, והחל לכתוב שירה מנעוריו. שירתו הפליאה את המשורר ר' משה אבן עזרא. כתב שירים רבים, שירי קודש ושירי חול. חיבורו הפילוסופי הגדול הוא "הכוזרי". מעיקרי תורתו: כשם שעם ישראל נעלה מכל אומות העולם, כן ארץ ישראל מיוחדת משאר ארצות. האגדה מוסרת כי עלה לירושלים, אל מול מקום המקדש קרא את שירו "ציון הלא תשאלי", ושם נהרג בפרסות פרש ערבי.
  כתב את ספר הכוזרי, ספר ההגנה לדת המושפלת, ובה עיצב את תמונת עולמו הפילוסופית. הוא מתקיף בספר את הפילוסופיה האריסטוטלית, ומעמת את היהדות עם הנצרות והאיסלם. סוף הספר, כסופו של יהודה הלוי עצמו – בעליית החבר, הדמות הראשית של הספר, לארץ ישראל.

  נדלה מתוך אתר דעת- אנציקלופדיה יהודית.

   

 • רמב"ם (רבי משה בן מימון)

  גדול הפוסקים וההוגים בעם ישראל. חיבר את "פירוש המשנה", "משנה תורה" ו"מורה נבוכים". 1135 – 1204

  משפחת רמב"ם ברחה מספרד בגלל רדיפות המוסלמים. נדדה לצפון אפריקה, וירדה למצרים. רמב"ם כתב את "אגרת השמד" ו"מאמר קידוש ה'" ובו הורה ליהודים כיצד עליהם לנהוג בשעת השמד. אחיו הצעיר דוד פרנס את המשפחה. הוא טבע בים הודו עם כל רכושו ורמב"ם שנשאר בחוסר כל, החל להתפרנס מרפואה, ושמש כרופאו האישי של השולטן. 
  כתב פירוש למשנה, ספר המצוות, "משנה תורה", "מורה נבוכים", מילות הגיון וספרי רפואה. 

  נדלה מתוך אתר דעת- אנציקלופדיה יהודית.

   

   

 • רמב"ן (רבי משה בן נחמן)

  מגדולי ישראל בימי הביניים. נולד בגירונדה 1194 - ונפטר בא"י 1270. כמו יהודים אחרים בני זמנו בספרד הנוצרית היה רמב"ן איש משכיל מאוד: הוא היה רופא ופילוסוף, מנהיג דתי ויועץ למלך, פרשן התורה ומראשוני החכמים שעסקו בקבלה. 


  בגיל 69 נאלץ - בפקודת מלך אֲרָגוֹן - להתייצב לוויכוח עם מומר נוצרי, ראימונד פניאפורטי, הכומר הדומיניקי צורר היהודים. הרמב"ן יצא כמנצח, והמלך והשרים שמעו את דרשתו בשבת בבית הכנסת. בהיפרדו מהמלך נתן לו המלך 300 כסף.

  עיקר הוויכוח נסב סביב שאלת המשיח בעקבות הוויכוח - והספר שכתב על הוויכוח - נאלץ רמב"ן להימלט מספרד. לפי חישובים שערך, האמין הרמב"ן כי קץ הגלות וביאת המשיח אמורים להתרחש בשנת 1358 והחליט לעלות לארץ ישראל. 

  כך הגיע בן-נחמן לנמל עכו בקיץ 1267, ומשם יצא בדרכו לירושלים. שנה אחר כך, בשנת 1268, חזר בן-נחמן לעכו - ושם נפטר. 

  נדלה מתוך אתר מקרא- נט:

  http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3343

  ומתוך אתר דעת- אנציקלופדיה יהודית:

  http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1001

   

   

   

 • דונה גרציה נשיא

  מממשפחת בנבנשתי, אנוסי מספרד, נולדה בערך שנת 1510 בפורטוגאל ומתה בקושטא בשנת 1569. ניהלה עסקים מסועפים, עד כי היה לה צי אניות משלה.  היא הרבתה לעשות צדקה וחסד ביד נדיבה, יסדה בקושטא ישיבה ובית כנסת שנקרא על שמה עד היום.

  הוציאה כסף רב נגד האינקוויזיציה בפורטוגאל, ותמכה באנוסים לבוא לטורקיה ולשוב לדת ישראל בגלוי. ארגנה חרם על נמל אנקונה, כנקמה על ששרפו אנוסים בעיר זו.

  יחד עם דון יוסף נשיא חלמה את מדנת היהודים בארץ ישראל ופעלה להקים ערים יהודיות בארץ ישראל בחסות הסולטן. בתחילה ביקשו השניים אישור לחכור את ירושלים, אך נענו בשלילה. לעומת זאת, קיבלו אישור חכירה בטבריה.

  למרות קשיים שהערימו תושבי המקום הערבים, החלו דונא גרציה ודון יוסף לבנות את טבריה ולנסות לשכן בה מתיישבים יהודיים מאירופה. בשנת 1569 נפטרה דונא גרציה בטורקיה, מבלי שהצליחה להגשים את חלומה לעלות לארץ. בהעדר תמיכתה, מדינת היהודים בטבריה דעכה.

  נדלה מאתר דעת- אנציקלופדיה יהודית.

  ומאתר ויקיפדיה.

 • רבי חיים בן עטר

  נולד במרוקו 1696, נפטר בירושלים ב 7 ביולי 1743. מגדולי פרשני המקרא בתקופת האחרונים, פרשן התלמוד, מקובל ופוסק הלכה. חיבורו הידוע ביותר הוא הספר "אור החיים" פירושו על התורה, אשר נתחבב על חוגי החסידים ואדמו"רים רבים העריצו.

  את מרבית שנותיו, כארבעים שנה, חי רבי חיים בן עטר במרוקו. בתקופה זו היה מוכר בעיקר בקרב יהדות מרוקו. לאחר קשיים כלכליים וביטחוניים במרוקו, החליט לעלות לארץ ישראל ולהקים בה ישיבה, אך לא היתה דרך ישירה בה ניתן לעלות לארץ. במסעו לארץ ישראל עבר דרך איטליה, ובה הדפיס את ספריו שהקנו לו את שמו בפזורה היהודית כולה, אף בזו האירופית. באיטליה גייס כספים ואנשים נוספים לקראת העלייה לארץ. בהיותו בן ארבעים ושלוש עלה לארץ ישראל עם שתי נשותיו וחבורת תלמידים שהתעתדה להקים בארץ ישראל ישיבה, תוך כדי שהוא קורא ליהודים שפגש בדרכו להצטרף לעלייתם.  לאחר תקופת נדודים בצפון ארץ ישראל, השתקע בירושלים ובה הקים את ישיבתו, "מדרש כנסת ישראל". נפטר כשנה לאחר בואו לירושלים, בקיץ תק"ג (1743), בהיותו בן 47.

  נדלה מאתר דעת- אנציקלופדיה יהודית.

  ואתר ויקיפדיה.

   

   

   


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו