משה כן... משה לא... האם ייכנס משה לארץ המובטחת?
ערב כניסתם של בני ישראל לארץ כנען עומד אלוהים בהיכלו המפואר ומחליט לא להכניס את משה המנהיג הנערץ לארץ ישראל. הידיעה הזו מגיעה אל פעילים חברתיים ממחנה בני ישראל והם מגישים עתירה לבית המשפט.

היום יתנהל הדיון הקובע- האם ייכנס משה לארץ או לא?תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
נושא לימוד:
כיתות: ג'
יוצר/י המשחק : לייה גור

דרישות מוקדמות

הכרת הסיפור בספר דברים פרק ל"ד פסוקים- א-ה


לייה גור

הכירו את המשתתפים


 • אלי

  אלוהים, או בשמו הפרטי אדוני - הוא בורא העולם. מוכר גם כאלוהיי העבריים. אלוהיי האבות אברהם, יצחק ויעקב ומי שהוציא את העם העברי מבית עבדים.

  הוא הגיבור הראשי בספר התנ"ך, הוא המחליט !

 • משה

  משה נולד במצרים לעם העברי, גדל בארמון פרעה ונבחר על ידי אלוהי העבריים להיות האיש שישחרר את בני ישראל אחרי 300 שנה מעבדות לחירות ויוביל אותם לארץ כנען במדבר 40 שנה.

  משה הוא המנהיג .

 • יהושע

   לוחם אמיץ ובעל תחבולות צבאיות מבריק. נבחר על ידי ה' להחליף את משה.

  יהושע הוא המנהיג הצבאי

 • אהרון

  אחיו של משה, נבחר לשרת את ה' במשכן.

  אהרון הוא הכהן הגדול.

   

 • מידיה

  משה התחתן עם ציפורה ששייכת לעם המדייני. מידיה וחלק מבני העם המדייני הצטרפו לעם העברי במסעם במדבר והלכו אחרי משה.

  מידיה היא פעילה חברתית.

  (דמות זו לא קיימת בסיפור ה....)

   


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו


זכויות יוצרים לתמונות