בארץ ישראל תקום מדינה יהודית 1948: האם זה הזמן להכריז על הקמת מדינת ישראל?
השנה 1948, נציגי המנדט הבריטי עתידים לעזוב את ארץ ישראל, שעת סיום המנדט- חצות הלילה.

צבאות ערב עלולים לפלוש לארץ, וזאת על מנת למנוע את יישום תוכנית החלוקה של עצרת האו"ם.

הישוב היהודי רועש וגועש- האם זה הזמן הנכון והמתאים להכריז על מדינת ישראל?תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: ז' - יב'
יוצר/י המשחק : קרן אלרט

דרישות מוקדמות

צפו בסרטון- אומרים שהיה פה:1948-1949


קרן אלרט

הכירו את המשתתפים


 • דוד בן גוריון

  בן גוריון היה ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל.

  הוא היה ממנהיגיה הבולטים של התנועה הציונית ושל תנועת הפועלים. כמנהיג היישוב היהודי הכריז על הקמת המדינה בתאריך ה' באייר, תש"ח. בן גוריון נחשב לאדריכל המייסד של המדינה ושל צה"ל. הוא ביסס את עוצמתה הביטחונית והכלכלית של המדינה ועיצב את דמותה בשנותיה הראשונות. תפיסתו הייתה ממלכתית, ושתיים מביטוייה היו: גישתו לצה"ל כאל צבא העם כולו - חילונים כדתיים, וחקיקת חוק חינוך ממלכתי. ביוזמת בן גוריון התאפשרה העלייה הגדולה לארץ, למרות הקשיים הרבים שהיו למדינה בעשור הראשון לקיומה. לאחר פרישתו מהממשלה עבר לגור בשדה בוקר שבנגב, ,כדוגמא אישית להגשמת חזון יישוב הנגב ובתקווה שרבבות יבואו בעקבותיו.

  (מתוך אתר: מטה שנהר וקרמניצר)

   

 • אליעזר קפלן

  סגן ראש הממשלה ושר האוצר הראשון של מדינת ישראל.

  יליד רוסיה ופעיל בתנועה הציונית שם. עלה לארץ ב-1923 ושימש בתפקידים ציבוריים שונים וביניהם היה חבר בהנהלת הסוכנות היהודית והגזבר שלה בין השנים 1948-1933. בשנות הארבעים היה בין המתנגדים לעימות עם הבריטים.

  עם קום המדינה מונה לשר האוצר וניסה לשקם את המשק, שניזוק במלחמה.

  (מתוך אתר מט"ח)

 • דוד רמז

  יושב ראש הועד הלאומי וחבר במנהלת העם.

  ממנהיגי הישוב היהודי, יו"ר הוועד הלאומי, מזכ"ל ההסתדרות, חבר כנסת בממשלות ישראל הראשונות.

  במהלך הכנסת הראשונה, רמז כיהן כחבר הכנסת מטעם מפא"י.

  בממשלה הראשונה כיהן כשר התחבורה. בממשלה השניה התמנה לשר החינוך והתרבות, תפקיד שבו כיהן עד יום מותו.   

 • פנחס רוזן

  פנחס רוזן היה מחותמי מגילת העצמאות, חבר כנסת, חבר מועצת עיריית תל אביב.

  שר המשפטים הראשון של מדינת ישראל, תפקיד שבו כיהן מהממשלה הראשונה ועד לממשלה התשיעית (למעט השלישית).

  השתתף בניסוח הכרזת העצמאות.

   

 • בכור-שלום שטרית

  בכור-שלום שיטרית היה חבר מנהלת העם, ומחותמי מגילת העצמאות, היחיד שהיה צבר – יליד ארץ ישראל.

  בכנסת הראשונה עמד בראש סיעה של ארבעה חברי כנסת – ספרדים ועדות המזרח, ובהמשך הצטרף למפא"י.

  כיהם כחבר כנסת בשש הכנסות הראשונות. כיהן כשר המשטרה הראשון של מדינת ישראל עד שהתפטר בינואר 1967 (חודש לפני מותו. בנוסף כיהן כשר המיעוטחם בתקופה הקצרה שבו היה כזה משרד. לאורך שנות כהונתו כיהן מספר פעמים כשר הדואר.

  שטרית היה השר אשר החזיק בתיק כלשהו במשך הזמן הארוך ביותר (18 וחצי שנים).


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו