מים לשניים דיון מרתק בנושא הברייתא המפורסמת
יום שמש חם ושני אנשים הולכים יחד בדרך מדברית, כשרק לאחד מהם יש כד מים. הצרה היא שהמים אינם מספיקים כדי להחזיק את שניהם בחיים אלא מספיקים רק לאחד מהם להגיע לעיר הקרובה.

הדילמה: אם שניהם ישתו, שניהם ימותו, ואף אחד לא ינצל. אם האחד שהמים בידו ישתה, הוא ינצל, ואילו חברו ימות מצמא.

וכעת נשאלת השאלה: האם בעל המים צריך במקרה זה לשתות את המים לבדו ובכך להציל את עצמו ולהפקיר את חברו בדרך, או שמא עליו לחלוק את המים עם חברו, וזאת תוך ידיעה שהמעשה יוביל למוות של שניהם?

הצטרפו לדיון מרתק בהשתתפות חמישה חכמים שמבוסס על הברייתא הידועה "מים לשניים"  (תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ס"ב ע"א)

 תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: ט' - י'
יוצר/י המשחק : To Be Education

דרישות מוקדמות

לפני שמתחילים מומלץ לקיים דיון במליאה עם התלמידים על הסיטואציה עצמה: 

"שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון (כד, כלי) של מים. אם שותין שניהם – מתים! ואם שותה אחד מהן – מגיע לישוב... "

(תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ס"ב ע"א)

נסו ביחד עם התלמידים למפות את כל האפשרויות העומדות בפני שני האנשים.

(לינק)


To Be Education

הכירו את המשתתפים


 • רבי עקיבא

  רבי עקיבא חי בארץ ישראל בשנים 50 - 136 לספירה. בן הדור השלישי של התנאים ואחד הגדולים שבהם. בצעירותו היה רועה צאן ונחשב לעני וחסר השכלה. למרות זאת נשא לאישה את

  רחל בתו של אחד מעשירי ירושלים ובהשפעתה החל ללמוד תורה והוא כבן ארבעים שנה נהפך לאחד מגדולי החכמים בדורו ואף נעשה למנהיג הדור. על אף גזרות הרומאים בתקופתו הוא חיזק את לימוד התורה ואת קיום המצוות ותמך במרד בר כוכבא. הוא נתפס על ידי הרומאים ואלו עינו אותו והוציאו להורג, על כן נחשב לאחד מ"עשרת הרוגי מלכות" (חכמי ישראל שהומתו על ידי הרומאים משום שנשארו נאמנים לאמונתם), אך יחד עם זאת הצליח להקים דור חדש של תלמידים שהנהיגו את העם לאחר מותו.

 • בן פטורא

  שמו של בר הפלוגתא של רבי עקיבא מופיע בגירסאות השונות בוריאציות שונות: "בן פטורי/פטירי/פטורא/פטורי/פטורין". במסורת התנאית מוכרים שני תנאים בעלי שם דומה שחיו בתקופה שבה יכול היה בן-פטורא לחיות, ושניהם נקראים בשם יהודה: תנא אחד מהתקופה הראשונה (מהזוגות שלפני הלל ושמאי, טרום הספירה הנוצרית) ותנא נוסף מהדור השלישי לתנאים (תקופת יבנה, לאחר חורבן הבית, בסוף המאה הראשונה לספירה).
  אהרן היימן ("תולדות תנאים ואמוראים") נטה לטעון כי בן-פטורא דידן הוא יהודה בן-פטורא, שחי בתקופתו של ר"ע, אולם ההוכחות לדבריו אינן עומדות בגדר הוכחה אלא בגדר השערה בלבד.
  באנציקלופדיה העברית, המביאה קיבוץ של שלל מחקרים אודות בן-פטורא, אין איזכור לשם פרטי או זיהוי של תנא זה או אחר, והכותב אף מוסיף: "אטימולוגיות רבות הובאו לשם זה, אבל בכולן אין ממש". גם אחד-העם טוען חד משמעית: "אין אנו יודעים מי היה בן פטורא...".

 • אחד העם

  אַחַד הָעָם הוא שם העט של אשר צבי (הירש) גינצברג (18 באוגוסט 1856, י"ז באב ה'תרט"ז, פלך קייב – 2 בינואר 1927, כ"ח בטבת ה'תרפ"ז, תל אביב), היה מראשי הוגיה של הציונות, מייסד הזרם והוגה הרעיונות של הציונות הרוחנית, ומהחשובים במנסחי הזהות היהודית החילונית-לאומית.

 • יצחק דמיאל

  הסופר יצחק דמיאל (שווייגער) נולד בתרנ"ב ברוסיה, למד בישיבת וואלאז'ין אך ירד מן הדרך, עלה לארץ ישראל בשנת תר"פ, התיישב ברמת גן, ונהיה אחד מראשי תנועת מפא"י בארץ.

 • פרופסור גלובוס

  חוקרת בעל שם עולמי לפילוסופיה יוונית וערבית


מקורות מידעביקורות (1)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו