מחורבן הבית ועד לימינו דילמת אלטלנה לאור סיפורי חז"ל העוסקים במנהיגות ובבניית חברה
משחק על דילמת אלטלנה לאור סיפורי חז"ל העוסקים במנהיגות ובבניית חברה.תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
נושא לימוד:
כיתות: י' - יב'
יוצר/י המשחק : טליה אברמוביץ

דרישות מוקדמות

יחידת "חברה והנהגה במחשבת חז"ל".


טליה אברמוביץ

הכירו את המשתתפיםמקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו