צחוק בצד סאטירה, פרודיה וכל השאר
לתכנית הסאטירית החדשה "פרצופה של המדינה" חסרים כותבות וכותבים מוכשרים. הגעתןם (5 מוכשרות ומוכשרים) לראיון עבודה, וברור שתתקבלו...

אבל לפני שתוציאו את העט כדי לחתום כל חוזה מפנק, עליכןם להסביר מושגים בתחום הסאטירה. צריך להציג ידע משכנע עם דוגמאות - וזה הכל...

קטן עליכןם.תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: אקדמיה
יוצר/י המשחק : יוכי שלח

דרישות מוקדמות

1. צפיה בתוכניות הסאטיריות שהוצגו בקורס

2. קריאת המאמרים המצורפים במשאבים

3. קריאת סיכומי השיעור והכרות טובה מאוד עם המושגים שנלמדו (גם במצגת)

שימוש במילות המפתח: סאטירה, פרודיה, סטריאוטיפים, שפה, קומדיה, אירוניה, קריקטורה, 


יוכי שלח

הכירו את המשתתפים


 • פרודיה

  פרודיה יקרה

  התפקיד שלך להסביר מהי פרודיה, מה תפקידה בתוך הסאטירה, ולהדגים את ההסבר באמצעות קטע וידאו מתאים. 

  ההגדרה במילון לא מספיקה. צריך להציג ידע רחב ומשכנע יותר...

  מילות המפתח שיעזרו לך: סאטירה,  פרודיה, אירוניה, סטריאוטיפים, גרוטסקה, קריקטורה, קומדיה - ועוד

   

 • אירוניה

  אירוניה יקרה

  התפקיד שלך להסביר מהי אירוניה, מה תפקידה בתוך הסאטירה, ולהדגים את ההסבר באמצעות קטע וידאו מתאים. 

  ההגדרה במילון לא מספיקה. צריך להציג ידע רחב ומשכנע יותר...

  מילות המפתח שיעזרו לך: סאטירה,  פרודיה, אירוניה, סטריאוטיפים, גרוטסקה, קריקטורה, קומדיה - ועוד

 • סטריאוטיפ

  סטריאוטיפ יקר

  התפקיד שלך להסביר מהו סטריאוטיפ, מה תפקידו בתוך הסאטירה, ולהדגים את ההסבר באמצעות קטע וידאו מתאים. 

  ההגדרה במילון לא מספיקה. צריך להציג ידע רחב ומשכנע יותר...

  מילות המפתח שיעזרו לך: סאטירה,  פרודיה, אירוניה, סטריאוטיפים, גרוטסקה, קריקטורה, קומדיה - ועוד

 • קריקטורה

  קריקטורה יקרה

  התפקיד שלך להסביר מהי קריקטורה ומה התפקיד שלה בתוך הסאטירה. צריך להדגים את ההסבר באמצעות קטע וידאו מתאים. 

  ההגדרה במילון לא מספיקה. צריך להציג ידע רחב ומשכנע יותר...

  מילות המפתח שיעזרו לך: סאטירה,  פרודיה, אירוניה, סטריאוטיפים, גרוטסקה, קריקטורה, קומדיה - ועוד

 • הגזמה/הקטנה

  הגזמה/הקטנה יקרה

  התפקיד שלך להסביר מהן הגזמה והקטנה ומה התפקיד שלהן בתוך הסאטירה. צריך להדגים את ההסבר באמצעות קטע וידאו מתאים. 

  ההגדרה במילון לא מספיקה. צריך להציג ידע רחב ומשכנע יותר...

  מילות המפתח שיעזרו לך: סאטירה,  פרודיה, אירוניה, סטריאוטיפים, גרוטסקה, קריקטורה, קומדיה - ועוד


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו


זכויות יוצרים לתמונות