הנדר הבטחות צריך לקיים?
"הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים"

"הבטחות כמו חול, אבל אין מה לאכול"

אלו רק חלק מביטויי לשון אשר שגורים על פי כל ומבטאים את יחסנו כחברה לנושא קיום הבטחות.

הדילמה הזו מלווה אותנו מאז ימי קדם, עוד מסיפור יפתח הגלעדי, שופט בישראל

במשחק זה תוצג למשתתפים דילמה כבדת משקל, נדר, אשר נדר יפתח לה' בשעת מצוקה וסכנה.

ה' נענה לבקשתו של יפתח וכנגד כל הסיכויים גבר יפתח במלחמה על בני עמון.

האם על יפתח לקיים את הבטחתו? 

 תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: ז' - י'
יוצר/י המשחק : יריב היכל, נטלי רודולר, מדי סוקול

דרישות מוקדמות

קריאה מוקדמת של פרק יא ספר שופטים


יריב היכל, נטלי רודולר, מדי סוקול

הכירו את המשתתפים


 • בת יפתח

  בת יפתח

  בת יפתח – בתו של השופט יפתח מגלעד

   אבי הוא איש מלחמה מנעוריו ועושה ימים כלילות בשירות המדינה ואלוהים

  אני אוהבת לרקוד ולשיר, ואני מאוד מקובלת ואהובה על חברותי.

  אבא חיים שלי בלב...אני מתה עליך

 • יפתח

  יפתח

  יפתח – נולד בנסיבות מסתוריות מעט וסוחב עימו סוד משפחתי מביך

  אשר יש אומרים כי קבע את מהלך חייו.

  הוא למוד מלחמה ועשה שנים ברילוקיישן בארצות נכר. גם תקופה זו

  מעט לוטה בערפל והשמועות אומרות כי הסתובב בחברה "רעה".

  חזרתו הפלאית לישראל כמושיע נכנסה לספר התנ"ך, אך אחריתה

  מלווה בטרגדיה משפחתית איומה. הוא גבר שבגברים – שופט שבשופטים.

 • זקנים

  זקנים - "משה מסר ליהושע, ויהושע לזקנים"

  קול החכמה וההגיון, יודעי תורה וסוד, הזקנים הם אלו אשר בהם מתוועצים טרם החלטות משמעותיות. 

  הם פיו וליבו של העם, על פיהם יישק דבר

 • נערות

  "בתופים ובמחולות, רוקדות הנערות" 

  השמחה הגדולה על שוב אביה של חברתן הגיבור מתחלפת באימה גדולה ובעצבות עמוקה

  אבל לא הכל אבוד, עוד ניתן להסיר את רוע הגזרה והן יעשו הכל בכדי למצוא תמיכה בעמדתן ש"הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים"   


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו