החיים והמוות בידי המיילדות דילמות מקראיות
דיון מעמיק במעשיהן של המיילדות שפרה ופועה. האם רגע ההחלטה ליילד את התינוקות בניגוד לגזרתו של פרעה מהווה רגע שיא מוסרי מכונן בתולדות ההיסטוריה או פגיעה אנושה בחוקי המלך?תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
נושא לימוד:
כיתות: ז' - יב'
יוצר/י המשחק : מילנה ואורלי

דרישות מוקדמות

קריאת פרק א' בספר שמות.


מילנה ואורלי

הכירו את המשתתפים


 • שיפי חוסן

  פעילה חברתית במאבק נגד התעללות בגיל הרך, מעניקה חשיבות לטיפול הולם לתינוקות ולילדים בגנים. לפיכך, תומכת במעשיהן האמיץ של שפרה ופועה.

 • עוז בן אמץ

  רב ופוסק הלכות. מאמין בקדושת החיים וטוען כי אין זכות לאף אדם לקטוע את חייו של אדם אחר בכל מצב, מכל סיבה שהיא. על כן, תומך בהחלטותיהן של המיילדות להציל חיי אדם.

 • פרד שליט

  עו"ד אשר מתמחה בהגנה על חוקי המדינה. מאמין בקידום חוקי השלטון והעומדים בראשו. מאמין כי ישנה חשיבות רבה לגילוי לויאליות לחוקי המדינה. מכאן, מתנגד נחרצות להתנהלותן בשל הפרתן את חוקי השלטון.

 • טירן עורף

   יועץ ודובר ראש הממשלה. על פי אמונתו, הדרך שבה הערימו על צו המלך, הינו מעשה נבזי ואינו מקובל. מכאן החשש שהדבר יפתח צוהר לאי נאמנות בקרב העם וכן לביזוי של כבוד המלך. לכן מגנה בתוקף את התנהגותן של המיילדות בהפרותן את גזרתו של פרעה.


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו


זכויות יוצרים לתמונות