יאוש שלא מדעת התייאשת?? אתה אפילו לא יודע מזה...
מקרה  מציאת חפץ שלכאורה דורש קיום מצות "השבת אבידה" ודיון במקרה ספציפי המעלה דילמה בנוגע לחיוב ההשבה.תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: ו' - י'
יוצר/י המשחק : גבריאל טויטו

דרישות מוקדמות

ללא צורך בידע מוקדם, זו הטרמה לחומר לימודי עתידי.


גבריאל טויטו

הכירו את המשתתפים


 • אביי

  אביי הוא אמורא בדור הרביעי של האמוראים. הוא היה ראש ישיבת פומבדיתא ובר פלוגתא של רבא.

 • רבא

  רבא היה אמורא חשוב מאוד בדור הרביעי של האמורים, הוא היה בר פלוגתא של אביי

 • הרב לוי

  נהג תלמיד חכם, יודע הרבה תורה ומתפרנס ממלאכה.

 • דוד

  דוד תלמיד שאוהב ללמוד אבל יותר מזה הוא אוהב לשחק. לא תמיד הוא יודע את החומר הלימודי אבל אין מצב שיצר משחק חדש שהוא לא מכיר

 • גדי

  בן של ירקן, מוכשר וחכם מעל הממוצע אבל משחקים כמו זה של דוד אין לו, רמת החיים שלו בינונית.


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו


זכויות יוצרים לתמונות