מלחמת יום הכיפורים להיות או לא להיות (מוכנים למלחמה) ? זו השאלה!
אנחנו נמצאים ערב מלחמת יום הכיפורים - על הממשלה וראשי מערכת הבטחון לקבל החלטה כיצד להגיב למידע המגיע לגבי אפשרות של מלחמת קרבה מול מצרים וסוריהתסריט המשחק | תצוגה מקדימה
נושא לימוד:
כיתות: י' - יא'
יוצר/י המשחק : סינתיה דיאמנט זדוניאסקי, מעיין דותן, אתי אמיד ואלעד הופר

דרישות מוקדמות

לקרוא אודות הדמות בה הם בוחרים ואת המידע המקדים טרום המלחמה


סינתיה דיאמנט זדוניאסקי, מעיין דותן, אתי אמיד ואלעד הופר

הכירו את המשתתפים


  • גולדה מאיר

    גולדה מאיר משמשת בתפקיד ראש ממשלת ישראל משנת 1969. היא האשה הראשונה בתפקיד (והיחידה מאז). תחת שלטונה ישראל ניהלה את מלחמת ההתשה מול מצרים.  בתקופת שלטונה נעשו ניסיונות להגיע להסכם מדיני עם מצרים (שביקשה להחזיר לעצמה את השטחים שישראל כבשה ממנה במלחמת הששת הימים בשנת 1967), אך גולדה מאיר דחתה את הניסיונות הללו. הבטיחה לנציגי השלטון בארצות הברית כי ישראל לא תפתח במלחמה הבאה נגד מדינות ערב.

  • משה דיין

    היה הרמטכ"ל ה-4 של צה"ל. היה שר הבטחון שהגיע ברגע האחרון "להציל" את ישראל רגע לפני מלחמת ששת הימים ומאבות הניצחון הגדול במלחמה. האמין בצורה מתנשאת  כי מחד הערבים לא יעזו לתקוף את ישראל, וכי אם אכן יעשו כן, אין להם כל סיכוי להצליח בכך.

  • אלוף אלי זעירא

    התמנה לתפקיד ראש אמ"ן כשנה לפני פרוץ המלחמה. לאורך כל הדרך לא האמין שתפרוץ מלחמה


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו