"שיטת הכבוד" יום הזכרון ליצחק רבין ז"ל
דילמה ערכית

מבוסס על סמך "שיטת הכבוד" שהיתה נהוגה בבית הספר "כדורי" בזמן שיצחק רבין ז"ל היה תלמיד בבית הספר.

 תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: ז' - יב'
יוצר/י המשחק : טופז שדה

דרישות מוקדמות
טופז שדה

הכירו את המשתתפים


 • ידעיה תמיד

   ידעיה מתמודד מול דוד בשיעור מנהיגות על מנהיגות המסע הקרוב. 

  אם מבחנו של דוד יפסל, ידעיה ינהיג את המסע, מכיוון שמנהיג לא יכול להיות "רמאי". 

  ידעיה היה שמח להנהיג את המסע, אך יודע שאם המבחן של דוד יפסל, ייתכן ודוד יסולק מבית הספר. 

  דוד הוא אחד החברים הקרובים של ידעיה ויודע שגם אם יבחר להנהיג את המסע, דוד יתמוך בו וללא עזרתו הנהגתו תהיה פחות מוצלחת.

  מנהיג לא יכול לדעת על עוולה שנעשתה ולא לטפל בה. עליו לשרת את טובת הכלל ולאו דווקא את צרכיו האישיים. אחרת, הדבר יכול להשפיע על כל בית הספר, ולבטל את השיטה.

   

 • עזריה למדני

  עזריה ודוד ישנים בלילה מיטה ליד מיטה, דוד חברו הטוב ביותר של עזריה.

  עזריה ראה שדוד חזר אתמול בלילה מאוד מאוחר ולמרות השעה המאוחרת, דוד למד לאור פנס עד שנרדם עם הספר עליו. 

  עזריה ידע שדוד איחר ללמוד כי הציל גור חתולים שנתקע במרזב בגג. כשכולם התייאשו מלעזור לחתול, דוד היחיד שנשאר מאחור ולא וויתר עד שחילץ את החתול.

  עזריה יודע שאם יפסלו את מבחנו של דוד, עלולים לסלקו מבית הספר. 

  חשוב שבבית הספר יהיו תלמידים נחושים שלא מוותרים בקלות, כפי שדוד לא ויתר על החתול. וחשוב שיהיו תלמידים שמקדשים את החיים, לא משנה אם זה אנשים או בע"ח, הם עוזרים ומצילים חיים. 

  עזריה לא יודע מה חשוב יותר, נחישות וקדושת החיים לבין אמת, יושרה וכנות.

   

 • ידידיה נפש

  ידידיה אמנם טוב מאוד בלימודי מנהיגות וחקלאות אך במתמטיקה ידידיה מתקשה מאוד. 

  דוד, שהבין שעלולים לסלק את ידידיה מבית הספר אם לא ישפר את ציוניו, החליט לקחת אותו תחת חסותו וללמד אותו בהתנדבות גמורה את כל החומר במתמטיקה. דוד לימד את ידידיה כל כך טוב, שהממוצע של ידידיה עלה כמעט ב30 נקודות, ואף בזכותו התקבל לשרת ב"הגנה" בתפקיד חשוב.

  ידידיה יודע שאם מבחנו של דוד יפסל, דוד עלול להיות מסולק מבית הספר, כל מה שהשיג ככל הנראה ילך לאבדון. ידידיה מאמין שבבית הספר חשוב שילמדו תלמידים שהרעות הן ערך עליון עבורם, עם זאת, אמת ויושרה הם ערכים חשובים גם כן.

 • אלי מליאה

  אלי נבחר לא מזמן להיות ראש הועד, אחרי שהמורים, המנהל והתלמידים בחרו בו פה אחד כי הוא המתאים ביותר.

  אלי יודע לשים את טובת הכלל לפני טובתו האישית ועל כן נבחר ברוב קולות להיות זה שיוביל את הוועדה.

  אם אלי לא יבחר נכון, מעמדו יתערער והוא עלול לאבד את כבודו ואת תפקידו.

   אלי יודע שאם יבחר רק מתוך תפקידו, התלמידים עלולים להתרחק ממנו כי יחשבו שהוא מעדיף את התפקיד מאשר את החברות עימם ויפחדו להיות חופשיים בחברתו שמא ינצל את מעמדו לרעה.


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו