גיוס נגד גיוס גיוס חרדים למימוש החזון
המשחק יעסוק בנושא גיוס חרדים לצה"ל, ויציג את הדעות השונות בקרב האוכלוסיה הרלוונטית. המשחק כולל 4 דמויות שונות ומגוונות המייצגות את המגזר החרדי והחילוני בישראל. להלן ארבעת הדמויות: 

1)דתי חרדי - בעד גיוס חרדים לצה"ל.

2)דתי חרדי - נגד גיוס חרדים לצה"ל.

3)חילוני - בעד גיוס חרדים לצה"ל.

4)חילוני - נגד חיוב גיוס החרדים בכפיה לצה"ל.תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
נושא לימוד:
כיתות: י' - יב'
יוצר/י המשחק : קבוצת "צוות"

דרישות מוקדמות

נדרש להכיר את פסיקות בג"ץ בנושא משנת 2012 - 2017.

סקירת הספרות שהופצה מבעוד מועד.

נדרש להכיר את הצעת "חוק יסוד לימוד תורה ותנגדויות".

נדרש להכיר את "חוק טל".

נדרש להכיר את "חוק שירות ביטחון".

נדרש להכיר את הצעת "חוק השויון בנטל"

 

 


קבוצת "צוות"

הכירו את המשתתפים


 • אביאל

  אני בעד הגיוס לצה"ל מכיוון שאני מאמין, כי העולם בנוי לא רק על התורה לבדה, אלא גם על החסד (לפי מסכת אבות, פרק א, משנה ב). כלשונו של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל, ראש ישיבת גוש עציון: "לצד העיסוק בתורה קיים גם הערך של גמילות חסדים, וגמילות החסדים התובענית ביותר היא השירות הצבאי".

 • אבימלך

  אני נגד הגיוס לצה"ל, כי בעיניי הגיוס נתפס כגזירה שנועדה לפגוע בתרבות הייחודית שלנו הציבור החרדי, ועלולה להעביר את הצעיר החרדי על דתו ואורחות חייו וכך גם חשיפתו להשפעות זרות של התרבות החילונית שתפגע במידת רצונו לדבוק באורח החיים החרדי.

 • יוסי

  אני חילוני אשר בעד גיוס החרדים לצה"ל אבל במצב שיבטיח את הישארותו של הצעיר החרדי במסגרת החרדית. להבנתי, ככל שתתרחב השתלבותם של בני הקהילה החרדית בשוק התעסוקה יהיה ניתן לשלבם בחברה הכללית ללא פגיעה בצביונה המיוחד של הקהילה, וקל יהיה יותר להגביר את הדרישה להשתלבות בני הקהילה במסגרות של צבא ושירות אזרחי משמעותי יותר.

 • יובל

  אני מאמין שקיים אי שוויון בנטל השירות הצבאי ואני בעד השתתפותו של הציבור החרדי במעגל הביטחוני - אך לא בכפייה. אני טוען כי אסור לפגוע בצביונה המיוחד של הקהילה החרדית וצריך להגיע לפתרון ללא כפייה בנושאים שבהם יש פערים כל כך גדולים בהשקפות עולם התהליך הדמוקרטי מחייב תהליך של בנייה, בלא הריסת מירקם חברתי-אנושי עדין, ובלא הנפת גרזן העלול להסב נזק חברתי שאינו בר-תיקון .  התהליך הדמוקרטי מחייב דרך של כבוד, והבנת השונה, תוך חתירה מתמדת להתקרבות, ותוך מחויבות לפעול להנמכתן של המחיצות המפרידות. כמו כן, הצבא אינו הדבר העיקרי ומבחינת סדרי עדיפויות ישנה חשיבות קודמת להשכלה ולמציאת תעסוקה. אני מאמין שהכפייה לגיוס יוצרת חומות ומעמיקה את הקרע בין האוכלוסיות השונות, ומרחיקה אותן אחת מהשנייה. אני מאמין כי השימוש בחוק גיוס חובה הינה מניפולציה פוליטית.


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו