רבי יוחנן בן זכאי "תן לי יבנה וחכמיה- דילמה
רבן יוחנן בן זכאי היה מתלמידיו הבולטים של הלל הזקן. הוא חי ופעל בשלהי ימי הבית השני. תקופת חייו הייתה מהסוערות והדרמטיות בתולדות עם ישראל. בימיו, פרץ בארץ ישראל "המרד הגדול" ברומאים, שהחל בשנת 66 לספירת הנוצרים, והסתיים בתבוסה גדולה של היהודים. בסופו של המרד חרבה ירושלים ובית המקדש נשרף.

בהנהגתו של רבן יוחנן בן זכאי עוצבה מסגרת חדשה לקיום יהודי לאחר שנותר בלי בית המקדש. דרכו המעשית של בן זכאי הפכה לסמל מנהיגות יהודית בגולה לדורות הבאים.

מטרת המשחק להכיר את דמותו של ריב"ז ולהעמיק את ההבנה של הדילמה שעמדה בפניו, ומשמעות ההכרעה שהוא קיבלתסריט המשחק | תצוגה מקדימה
נושא לימוד:
כיתות: ז' - ט'
יוצר/י המשחק : יעל גרוס-רוזן

דרישות מוקדמות

1. שיעור או קריאה של מידע על המרד והחורבן

2. היכרות עם המושגים "דמות מופת", חוויה מכוננת/חוית מפתח


יעל גרוס-רוזן

הכירו את המשתתפים


 • רבי עקיבא

  רבי עקיבא בן יוסף חי ופעל בתקופה רבת תהפוכות בתולדות העם היהודי. הוא נולד בשנת 50 לספירה בקירוב, ובצעירותו ראה את בית המקדש השני, ואף היה עד לחורבנו כשהיה כבן 20.

  רבי עקיבא החל דרכו כרועה צאן, בגיל מאוחר החל ללמוד תורה ובסופו של דבר הקים בית מדרש בבני ברק והפך לאישיות רוחנית מרכזית. הוא היה "אבי המשנה" – החיבור המרכזי של התורה שבעל-פה, חידש מאות הלכות ועסק גם במיון וסיווג ההלכות לפי נושאים.

  רבי עקיבא הותיר אחריו מורשת רוחנית ותורנית גדולה, שהמשיכה במובנים רבים את מורשתו של הלל הזקן והתבטאה בהדגשת המעשה המוסרי כפסגתם של החיים הדתיים: "ואהבת לרעך כמוך – זהו כלל גדול בתורה".

 • אבא סיקרא

  . משמעות השם "אבא סיקרא" בארמית הוא "בעל חרב". הסִקְרִיקִים היו אנשי הפלג הקיצוני שקראו ללחימה אקטיבית ברומאים. הם קיבלו את כינויָם על שום הסכינים שנשאו עמם. בסיפור שלפנינו הם מכונים בריונים. אבא סיקרא הנהיג פלג זה.

 • רבן יוחנן בן זכאי

  יוחנן בן זכאי - ריב"ז - תנא בזמן החורבן, ומייסד הישיבה ביבנה. ריב"ז קבל התורה מהלל ושמאי, והיה תלמידו של הלל. בימי המרד הגדול בשנים 66-73 התנגד רבן יוחנן בן זכאי לקנאים.

  יוחנן בן זכאי חי בירושלים בעת המצור הנורא ששמו הרומאים על העיר. הוא צפה שאסון גדול וחורבן מרחפים על ירושלים והמקדש, והבין שהחורבן והגלות עלולים להביא הרס גם על קיומו של עם ישראל ותורתו.

 • רבן יוחנן בן זכאי2

  יוחנן בן זכאי - ריב"ז - תנא בזמן החורבן, ומייסד הישיבה ביבנה. ריב"ז קבל התורה מהלל ושמאי, והיה תלמידו של הלל. בימי המרד הגדול בשנים 66-73 התנגד רבן יוחנן בן זכאי לקנאים.

  יוחנן בן זכאי חי בירושלים בעת המצור הנורא ששמו הרומאים על העיר. הוא צפה שאסון גדול וחורבן מרחפים על ירושלים והמקדש, והבין שהחורבן והגלות עלולים להביא הרס גם על קיומו של עם ישראל ותורתו.


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו