המורה הכי טובה תרגיל בניתוח תוכן איכותני
המשחק מתרגל ניתוח תוכן איכותני. התלמידים צריכים לזהות תמות נושאיות ולהגדיר קטגוריות תוכן מתוך קריאת התיאורים של זוכי תחרות המורה של המדינה לאורך השנים. תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
נושא לימוד:
כיתות: אקדמיה -
יוצר/י המשחק : יסמין שחם

דרישות מוקדמות

במשחק זה אתם משחקים תפקיד של חוקרים איכותניים, חלק מצוות מחקר שנשכר על ידי משרד החינוך במטרה להגדיר קווים לדמות המורה האיכותי.

כהכנה למשחק עליכם לצפות, פעמיים לפחות, בסרטונים של המורים שזכו בתחרות "המורה של המדינה". כל שחקן משתתף יקבל קבוצת מורים אחרת, וכדי לדעת על איזה מורים אתם אחראים עליכם להירשם לדמות שלכם ולפתוח את המשאבים של הדמות.

מומלץ לצפות בכל סרטון לפחות פעמיים. לאחר שתצפו אתם צריכים לאתר בתוך הסרטונים תמות שמשקפות את המאפיינים של המורים המצטיינים. התמות יכולות להיות משותפות למספר מורים או ייחודיות למורה מסויים.

לקראת המשחק עליכם לארגן לעצמכם רשימה של התמות שמצאתם. לכל תמה צריך להיות שם, הסבר של מהות התמה, ודוגמאות שמבססות את התמה , ואשר שאובות מהסרטונים (כגון תמלול של משפט שמייצג את התמה, או תיאור מילולי של סצנה בסרטון שמשקפת את התמה).

במהלך הפגישה (המשחק) תתבקשו להציג את התמות שמצאתם, להסביר אותן ולהציג את הביסוס שלהן מתוך הסרטונים.   לאחר מכן תתבקשו לקרוא ולהגיב לתמות שמצאו חבריכם לקבוצה. בשלב השלישי תתבקשו לייצר "עץ קטגוריות" שמקבץ את התמות שמצאה הקבוצה, "עץ הקטגוריות" צריך להגדיר את המאפיינים של מורה מצטיינת (או מורה מצטיין). שלב זה אמנם יתבצע תוך כדי המשחק אך רצוי שתקדישו לו מחשבה מראש, על מנת שיהיה לכם קל יותר לבנות עמדה  מסכמת ולהגן עליה מול חבריכם.
דבר נוסף שישפר את טיעוניכם באשר לקטגוריות הנכונות לניתוח, הוא אם תוכלו להציג מידע חיצוני (מתוך מאמרים, סרטים, סרטונים וכיוב') שתומך בהגדרות שמצאתם. 

להתראות בפגישה!


יסמין שחם

הכירו את המשתתפים


 • סימה

  חוקרת איכותנית

 • לינה

    חוקרת איכותנית

 • יואב

    חוקר איכותני

 • סהר

      חוקר איכותני


משאביםביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו