מורה מהסרטים תשפ"ב דמות המורה בקולנוע: סוגיות חינוכיות
מנכ"לית משרד החינוך, הגב' דורה ידעי, צפתה אתמול בערב בסרט "מועדון הקיסר" והתרגשה מאוד. חייבים לדון בנושאים שעולים מהסרט, היא אמרה לבעלה שאכל פופקורן בשלווה ואמר לה: "בשביל מה יש לך יועצים שמקבלים משכורת? דברי איתם!"

דורה מיהרה לכנס אתכם, יועצות ויועצים חינוכיים, כדי לדון בתפקיד המורה ובייעודו של החינוך. תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: אקדמיה
יוצר/י המשחק : יוכי שלח

דרישות מוקדמות

צפייה בסרט "מועדון הקיסר"

קריאת המאמרים המופיעים במשאבים

קריאת מחברת הקורס


יוכי שלח

הכירו את המשתתפים


 • טל דטרמינלי

  טל, תפיסת העולם שלך היא שגורלו של אדם נקבע מראש על ידי אופיו ועל ידי החינוך שקיבל בבית בילדותו. בית הספר לא ישנה זאת... תפקיד המורה הוא להקנות ידע. זה הכל.

   
 • חנוך מלמד

  חנוך, תפיסת העולם שלך נגזרה מהפסוק "חנוך לנער על פי דרכו". כלומר, יש להתאים את שיטת החינוך על פי אופי הילד/ה וצרכיו/צרכיה - להיות איתם בראש אחד וזהו! ככה הם יאהבו אותך יותר...

   
 • זהבי כספי

  זהבי, לפי תפיסת העולם שלך כל אחד צריך לקבל את החינוך הטוב ביותר שהוא יכול להשיג בכסף. העולם הוא לא שוויוני, ולכן גם החינוך איננו כזה. אין מה להתייפייף בעניין הזה...

   
 • אבי אביבי

  אבי, תפיסת העולם שלך היא שההורים הם הקובעים את סוג החינוך הדרוש לילדיהם. אלו הילדים שלהם והם יודעים מה טוב בשבילם. המורים צריכים לשים לב שלא  לגרום לקונפליקט בין ההורים לילדם!

   
 • אושרת אידיאה

  אושרת, תפיסת העולם שלך רואה בחינוך ייעוד ולא קריירה. החינוך נועד להפוך את התלמידים/ות לא/נשים טובים יותר והתפקיד של המורה הוא לחנך, לחנך, לחנך. את הידע הם ירכשו בדרכים אחרות (אינטרנט כבר אמרנו?)


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו