Lets play ?! בואו נשחק משָחקים בכיתה, כמה ולמה?
באמצעות משחק דמויות זה, נקיים דיאלוג ונגלה באיזה אופן אילוצי ההגירה/פליטות מעצב את החברה.תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
נושא לימוד:
כיתות: אקדמיה
יוצר/י המשחק : המרחב האינטראקטיבי

דרישות מוקדמות

קריאת הזיכרונות של הדמויות המשתתפות


המרחב האינטראקטיבי

הכירו את המשתתפים


 • נורית

  נשואה. אם לשלושה ילדים.  25  שנה במקצוע.
  בעד למידה מסורתית פרונטלית. היא נגד שימוש במשחקים ממוחשבים או מכל סוג שהוא בהוראה.

 • בר

  רווקה, שנה שלישית בהוראה. 
  בעד כל סוגי המשחק לצרכי הוראה.

 • גלעד

  נשוי, אב לחמישה. מדריך טיולים במקור, עושה הסבה להוראת גאוגרפיה.
  הוא נגד משחקים ממוחשבים ובעד משחקי חוץ חווייתיים בלבד.

 • לינוי

  אם חד הורית, לבן 8. 15 שנה בהוראה. 
  בעד משחקים ממוחשבים וחושבת שמשחקי קופסה זמנם עבר!


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו


זכויות יוצרים לתמונות