חייו ומותו של ריצ'רד תומפסון רי האם ניתן להצדיק הוצאות להורג מבחינה מוסרית
נשתמש במקורות המשפט העברי על מנת לדון בשאלה שמעסיקה גם בימים אלו המערכת הפוליטית ואת הציבור בישראל: האם להוצאות להורג יש תוקף מוסרי?תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: ז' - יב'
יוצר/י המשחק : קשת שובל

דרישות מוקדמות

אין


קשת שובל

הכירו את המשתתפים


 • תנא קמא

  נולד בארץ ישראל בתחילת המאה הראשונה לספירה למשפחה של תלמידי חכמים. כילד וכנער הצטיין בתלמודו, ונבחר להמשיך את השושלת המשפחתית. כדיין, ידוע כמי שמשתדל ללמד זכות גם על מי שפשע בפשעים חמורים. מסיבה זו בדיוק מקפיד במיוחד בחקירת העדים. 

 • רבי עקיבא

  נולד בסוף המאה הראשונה לספירה בארץ ישראל למשפחה ענייה ביותר. כבר בילדותו החל לעבוד כרועה צאן שכיר, ולא זכה ללמוד בבית המדרש. חייו התהפכו על פניהם כאשר בתו של בעל האדמות העשיר התאהבה בו, נישאה לו על אף התנגדותו של אביה, ושלחה אותו ללמוד תורה. אז התברר שבתוך רועה הצאן הצנוע מסתתר גדול בתורה. על אף הצלחתו רבי עקיבא מעולם לא שכח מניין בא, ותמך תמיד בזכויותיהם של העניים והנדכאים. הוא זכר שגם הפושע הנורא ביותר היה פעם ילד שלא קיבל הזדמנות. 

 • רבן גמליאל

  נולד בארץ ישראל במאה הראשונה לספירה, לשושלת הנשיאות המפוארת והעשירה. הוא נינו של הלל הזקן, ובנו של רבן שמעון בן גמליאל שנהרג במרד הגדול. עושרו, אישיותו ושליטתו ביוונית הפכו אותו למקובל גם על השלטונות הרומאים. בטוח בעצמו, במעמדו ובדעותיו.

 • הלורד קוק

  נולד ב1552 בממלכה המאוחדת למשפחה ממעמד הביניים. זכה ללמוד בטרינטי קולג' שבקיימברידג', הצטיין בלימודיו, והפך חיש מהר לטוען בבית הדין ואחר כך לשופט. המקרים שהובאו לפניו כשופט השפיעו עמוקות על השקפת עולמו, והוא הצטרף לפרלמנט כאיש אופוזיציה. 

 • פרופ' ארליך

  נולד ב1938 בארה"ב. התמחה בכלכלה של הפשע ואכיפת החוק. 


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו


זכויות יוצרים לתמונות