הרוב והמיעוט התמודדות עם שאלת הכרעת הרוב
התמודדות עם שאלת הכרעת הרוב

דמוקרטיה ודעת המיעוט

הצורך בהכרעה או היכולת להשאר בשאלהתסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: י' - יב'
יוצר/י המשחק : יואב שפיגלמן

דרישות מוקדמות

חשיבה יצירתית וניתוח מהיר של הטקסט


יואב שפיגלמן

הכירו את המשתתפיםמקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו


זכויות יוצרים לתמונות