תורה או עבודה? דילמה המעסיקה לומדי תורה, האם להקדיש את יומם ולילם ללימוד תורה או לשלב ת"ת עם פרנסה.
אילפא ורבי יוחנן בוחרים בדרכים שונות שיוצרות דילמה- מהי הדרך הנכונה: לימוד תורה או עבודה.תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: י' - יב'
יוצר/י המשחק : אילנה פרץ

דרישות מוקדמות

אין.


אילנה פרץ

הכירו את המשתתפים


 • רבי יוחנן

  רבי יוחנן (מכונה גם בר נפחא) (180 - שנת 280) היה גדול אמוראי ארץ ישראל בדור השני. היה ראש ישיבת טבריה (הישיבה הגדולה והכמעט היחידה בארץ ישראל באותה תקופה) שנים רבות - שמונים או שישים שנה[1]. תרומתו בתחומי ההלכה והאגדה ממלאת את דפי שני התלמודים, הבבלי והירושלמי, וכן המדרשים. פעילותו משתרעת החל מהרבע הראשון של המאה השלישית לספירה ועד לסיומה של המאה כמעט.   תרומתו של רבי יוחנן לחתימת התלמוד הירושלמי היא גולת הכותרת של חייו.

  רבי יוחנן זכה לאריכות ימים, ולכן עם תלמידיו נמנים אף גדולי האמוראים בדור הרביעי לאמוראים.

 • אילפא

  אילפא היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, אצלו למד יחד עם חברו רבי יוחנן. במסכת תענית דף כ"ד א' מובא כי כאשר רבי יהודה הנשיא גזר תענית ציבור בעקבות עצירת גשמים בארץ ישראל, נשלח אילפא לשמש כשליח ציבור, ותפילתו התקבלה באופן מיידי, כאשר אמר בתפילת העמידה משיב הרוח - נשבה הרוח וכאשר אמר "מוריד הגשם" ירד גשם מהשמים. רבי יהודה הנשיא שהתפלא שאל את אילפא לפשר מעשיו, ואילפא סיפר לו כי הוא מתגורר בכפר שבו כל תושבי הכפר עניים מרודים, הוא עצמו - שהיה עני מרוד ככל תושבי הכפר - היה היחיד שהתאמץ להשיג יין להבדלה וכך הוציא את כל תושבי הכפר ידי חובתם.                         הוא היה חברו של רבי יוחנן, ומוזכר תמיד לפניו. 

 • שני מלאכים

  אין ביוגרפיה למלאכים.

 • סבא - "הזקן"

  תלמיד חכם, לומד בישיבה של רבי יוחנן ומעריץ את למדנותו ובקיאותו.

  סבור שיהודי חייב להקדיש חייו ללימוד תורה.


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו