תנורו של עכנאי האם ללכת עם האמת שלך עד הסוף?
המחלוקת בין חכמים לרבי אליעזר חושפת את מאחורי הקלעים של עולם ההלכה. ויש לה רלוונטיות רבה לימינו -

כיצד מכריעים במקרה של מחלוקת, מי קובע ומה קובע? הרוב או המיעוט? עוצמה אישית או פגיעות? והאם נכון להשתמש באמצעים על טבעיים כדי להוכיח אצל מי נמצא הצדק?

בואו לגלות ולנקוט בעמדה משלכם.תסריט המשחק | תצוגה מקדימה
כיתות: ט' - יב'
יוצר/י המשחק : צורית ארמון

דרישות מוקדמות

קריאת החלק הראשון של הסוגיה לבד או בכיתה (עד המילים: "נצחוני בניי")


צורית ארמון

הכירו את המשתתפים


 • רבי אליעזר

  רבי אליעזר בן הוּרקנוּס - מגדולי התנאים בדור השני, בתקופת חורבן בית שני ולאחריו, ומבחירי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. כונה על ידיו "בור סוּד שאינו מאבד טיפה" כנראה בגלל הזיכרון הלימודי החזק שלו. עמיתו של רבן גמליאל דיבנה (ובעל אחותו - אמא שלום) 

  על רבי אליעזר מסופר שהיה עובד אדמה, בשדותיו של אביו העשיר. בגיל 28 החל רבי אליעזר להימשך ללימוד התורה וביקש לעזוב וללמוד בבית המדרש. אולם אביו הורקנוס, שהיה אמנם בעל אדמות, אך בור ועם הארץ, התנגד לצעד זה, ונדר לו שיחרים אותו מרכושו.

  למרות התנגדות אביו, עזב אליעזר לירושלים כדי להקדיש את חייו ללימוד התורה, ונאלץ להתמודד עם עוני  גדול.

  בסגנונו בהלכה נתפס כשמרן, שמעביר מסורת מדויקת מפי רבותיו ולא נוטה לשנות או לחדש.

  עמד במרכזה של המחלוקת המפורסמת על תנורו של עכנאי. על פי התלמוד הבבלי, במחלוקת זו התאמץ רבי אליעזר להוכיח את טענותיו בדרכים שונות, כולל הוכחות על-טבעיות. החכמים עמדו בתוקף על דעתם וסירבו לקבל את דעתו של רבי אליעזר, חרף ההוכחות העל-טבעיות שסייעו בעדו. 

   

 • רבי יהושע בן חנניה

  רבי יהושע בן חנניה היה תנא בדור השני, ראש ישיבה בפקיעין שבגליל. תלמידו הגדול היה רבי עקיבא, ובר פלוגתא של רבי אליעזר. התפרנס מייצור ומכירת פחמים. 

  דרכו של רבי יהושע הייתה מתונה, הן בחייו האישיים והן בהנהגה הציבורית. 

  רבי יהושע העריך מאד את החברות כדבר המשפיע על דרכו של האדם. מיוחסת לו האמירה: איזו היא דרך ישרה שיבחר לו האדם - חבר טוב" (פרקי אבות, ב, יב) 

  במחלוקת תנורו של עכנאי הוא יוצא בצורה חריפה נגד רבי אליעזר, כנציג הדעה של חכמים, כלומר דעת הרוב.

  הוא נשאר בדעתו למרות העקשנות של רבי אליעזר שנמצא בדעת מיעוט, אך מוכיח את צדקתו במעשים על-טבעיים.

  רבי יהושע קובע שאין לומדים הלכה מאמצעים על-טבעיים, אפילו לא מבת קול מן השמים, שהיא שליחתו של הא-ל.

  מה שחשוב הוא היצמדות להליך הפורמלי של קביעת ההלכה, שאחד מכלליו הוא העיקרון הדמוקרטי של "אחרי רבים להטות". 

   

 • בת קול שמיימית

  אין

 • אליהו הנביא

  אליהו הנביא הוא דמות תנ"כית של נביא קנאי, שאינו בוחל בשום אמצעי כדי לבצע את דבר הא-ל (למשל, הורג את 50 נביאי הבעל) ופועל גם כן באמצעים על-טבעיים.

  על פי הסיפור בספר מלכים ב (פרק ב) אליהו לא מת מוות טבעי, אלא עלה בסערה השמיימה.

  עד היום הוא נוכח בחיים היהודים על פי האמונה (מבקר בליל הסדר, ובברית מילה, וכד').

  גם בגמרא פוגשים אותו כמו במקרה הזה, שהאמורא רבי נתן פוגש אותו ושואלו: מה עשה הא-ל בשעה שרבי יהושע התעלם מבת הקול השמיימית שקבעה שרבי אליעזר הוא הצודק? 

 • .rabbi dr אוטו נומייבסקי (רב ודוקטור לתיאולוגיה)

  הרב הצעיר, אוטו נומייבסקי, בעל שורשים של אנשי תנועת ההשכלה - יהודים יוצאי גרמניה. הוא גדל והתחנך בקהילה הרפורמית בארה"ב, והפך בעצמו לרב קהילה, שבה שותפים גם יהודים חד-מיניים, וכאלה שמתחתנים עם בני דת אחרת.  בשבת הם מתכנסים בבית כנסת, שבו נשים וגברים יושבים יחד ומנגנים בכלי נגינה.

  ה"אני מאמין" שלו הוא שההלכה היהודית, לא יכולה להישאר תקועה כמו לפני מאות שנים, והיא צריכה להתקדם עם המציאות ולהתאים את עצמה לשינויים של הדור. למשל, לקבל את העובדה שיש הומואים ולסביות שרוצים להיות יהודים, וכו'. 

   


מקורות מידעביקורות (0)


דירוג כולל למשחק

המשחק יצר דיון משמעותי

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד

המשאבים טובים ומותאמים

התלמידים נהנו