נעמה אורון

1 משחקים | נושאים: סוציולוגיה

סטייה חברתית בקהילה החרדית קונפורמיות וסטייה חברתי

נעמה אורון, נעם ישי, סאן חן, שירה הלם, עופרי מורדוך ומיה ברזילאי.
 (ז' - עסקים)