מחלקת השתלמויות - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

1 משחקים | נושאים: משחק לחדר מורים

לומדים 2030 האם בעתיד ימשיכו התלמידים ללמוד תחומי דעת?

פיתוח מקצועי אונליין - המרכז לטכנולוגיה חינוכית
 ( - )