חזרה

אם כן, מהן האפשרויות לפתרון הדילמה?

השאלה מתייחסת בשלב הראשון רק לבעל המים. רק בעל המים ישתה , בעל המים לא ישתה וייתן את המים לחברו , יחלקו את המים בשווה וישתו שניהם, יערכו ביניהם הגרלה , יחליטו ביניהם מי ראוי יותר לשתות ולהינצל, ישפכו את המים ולא ישתו.

האפשרויות המתקבלות על הדעת מתחלקות לשתיים:

א.בעל המים שותה את כל המים וניצל וחברו מת.

ב.שניהם מתחלקים במים ושניהם מתים

ג.בעל המים נותן את כל המים לחברו ששותה וניצל (מיותר לציין שברגע שבעל המים נותן את המים לחברו אז חברו ניצב בפני אותה דילמה ממש).

***

 

למעשה, אפשרויות הפתרון נמצאות על הציר שבין  אגואיזם (שיטה המעמידה את ה"אני"(אגו) במרכז) - לאלטרואיזם (אלטרואיזם= שיטה המעמידה את הזולת (alter ) במרכז)