חזרה

כיבוש אזורנו בידי אלכסנדר מוקדון 'הגדול' בשנת 332  לפני הספירה מציין נקודת מפנה בתולדות העולם הקדום— תחילת התקופה ההלניסטית וראשית המיזוג בין מזרח ומערב, מיזוג שממנו התפתחה התרבות המערבית.  בתקופה זו התפשטה ההלניזציה, או כפי שכונתה במקורות היהודיים ה'התייוונות', שעיקרה חדירת השפה היוונית ועמה מסורות יווניות של תרבות, חברה ומדיניות למארג החיים המקומי. עם זה, היהודים, כשאר תושבי האימפריה, היו חופשיים להמשיך להחזיק בדתם ולקיים את מנהגיהם ברוח התפיסה ההלניסטית של חופש הפולחן, שאלכסנדר הניח את יסודותיה. במאות ה-3 עד ה-2 לפני הספירה שלטון בארץ יורשי אלכסנדר - בתחילה בית תלמי ואחר–כך בית סלווקוס.

במאות ה-3 עד ה-2 לפני הספירה שלטו בארץ יורשי אלכסנדר - בתחילה בית תלמי ואחר כך בית סלווקוס. באמצע המאה ה-2 מרדו החשמונאים בשלטון הסלווקי והקימו ממלכה יהודית עצמאית. תקופת העצמאות הפוליטית נמשכה כשמונים שנה, עד שרומא כבשה את האזור באמצע המאה ה-1 לפני הספירה והעלתה את הורדוס לכס המלכות ( 37 - 4 לפני הספירה). התקופה המכונה הרודיאנית, או שלהי ימי הבית השני, מתאפיינת בחברה יהודית מפולגת עקב הבדלים מעמדיים ואידאולוגיים ובתסיסה דתית ומשיחית. על רקע זה יש להבין את הולדת הנצרות ואת ראשית התפתחות היהדות הרבנית. השאיפה לשחרור מעול הרומאים הביאה לבסוף לפרוץ המרד הגדול, שהסתיים בחורבן ירושלים ובית המקדש בשנת 70 לספירה.