חזרה

ומשה היה רועה"- בחנו הקב"ה למשה בצאן. אמרו רבותינו: כשהיה משה רבנו רועה צאנו של יתרו במדבר ברח ממנו גדי, ורץ אחריו עד שהגיע לחסות (- למקום מחבוא). כיוון שהגיע לחסות נזדמנה לו ברכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו אמר: "אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עייף אתה". הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר הקב"ה: "יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך- חייך, אתה תרעה צאני ישראל". (שמ"ר ב')