חזרה

חוק השבות - חוק מבחין :

מדינת ישראל היא מדינת לאום יהודית, ומטרת חוק השבות היא לממש את הכרזת העצמאות בדבר היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית- מדינה של לעם היהודי, שרוב אזרחיה יהודים. לכן, מדינת ישראל מבחינה בין יהודים ללא יהודים ודואגת לשמירה על רוב יהודי בקרב אוכלוסייתה, כתנאי להמשך קיומה כמדינת לאום יהודית.  לפיכך,

 

חוק השבות אינו חוק המפלה את האחרים, אלא חוק מבחין המקנה עדיפות ליהודים כיוון שלגיטימי הדבר שמדינת לאום תשמור על הדומיננטיות של בני הלאום שלה, במסגרת חוק המאפשר לבני הלאום להיות רוב במדינה.