חזרה

מדברי ח"כ זאב: "...שיטת המשפט הקיימת בישראל, שבה עניינו של נאשם נידון בפני שופט או הרכב שופטים, נגועה באי צדק, מאחר שמרבית השופטים הם בעלי אותו רקע ומייצגים ... אליטה חברתית חילונית.... הצעת החוק תגביר את האמון בבתי המשפט.. רבים מהאזרחים חשים כיום שבית המשפט לא משקף את העם. שיש נתק בין השופטים לבין 'עמך'. שלעיתים נגרם אי צדק בגלל רקע תרבותי, דתי ואחר של השופטים. חבר מושבעים המורכב מאנשים מהיישוב יוכל לייצג מגוון של דעות בכל חלקי העם...".