חזרה
שמעון בר כוכבא - בשנים 132-135 לספירה הנהיג בר כוכבא את יהודי א"י במרד כנגד הרומאים . בר כוכבא היה ידוע בכישוריו הצבאיים, כוחו הרב וגבורתו. בר-כוכבא אינו שמו המקורי אלא כינוי, לאחר מציאת המגילות הגנוזות במדבר יהודה התברר ללא ספק כי שמו המקורי של בר-כוכבא היה שמעון בן כוסיבא. מקור הכינוי בר כוכבא אינו ידוע וישנם מספר סברות: יש החושבים כי כוכבא הוא שם מקום ומקאן צורף לשמו, יש החושבים כי כינוי זה דבק בו בשל דבריו של רבי עקיבא "דרך כוכב מיעקב" לפי המסורת היה בר כוכבא מזרע דוד, ולכן ראוי למלוכה, וכן נמנה עם משפחת החשמונאים. אגדות רבות תארו את גבורתו של בר-כוכבא עד כי נחשב בעל תכונות על אנושיות. רבי עקיבא ותלמידיו כינו את בר-כוכבא "מלח משיח" המתנגדים לו לא הצליחו להוריד את ההתלהבות העצומה והערצה לאיש. בר-כוכבא שהנהיג את המרד וכבש את מרבית הארץ לא הצליח לשמור על ניצחון זה לאורך זמן. בר-כוכבא מת עם לוחמיו בעת כיבוש ביתר. אגדות רבות נוצרו על מותו של בר-כוכבא , רובן הירואיות , כגון נחש הכיש את בר-כוכבא כי אילמלא אלוהיו הרגו מי היה יכול לו?". יש המכנים את בר כוכבא "בר –כוזבא" בגלל שהכזיב.
אגדת מרד בר-כוכבא
הרומאים כבשו את ארץ ישראל והרסו את בית המקדש. במקום בית המקדש בנו הרומאים מקדש לאלילם יופיטר. הרומאים ובראשותם הקיסר אדריאנוס גזרו גזירות על היהודים כגון איסור ברית מילה , לקיחת אדמות וכסף. לא כולם הסכימו לכניעה ובתוך מערות במדבר יהודה התאמנו המורדים היהודים ובראשם שמעון בן-כוסיבא. הוא היה מנהיג אמיץ וחזק מאוד. אל הלוחמים הצטרף רבי עקיבא ותלמידיו . כשראה רבי עקיבא את שמעון בן כוסיבא הוא התרשם ממנו מאוד ומעיניו שזרחו ככוכבים. הוא אמר " דרך כוכב מיעקוב" ומהיום יכנו אותך בר-כוכבא כי תאיר לעם את דרכו לחופש כמו כוכב. המרד פרץ , על ההרים הגבוהים הודלקו מדורות גדולות כדי להודיע ללוחמים המורדים כי יש לצאת לקרב. בר כוכבא וחייליו נלחמו באומץ רב וכבשו לאט לאט את הארץ. יום אחד הקיפו חיילים רבים את מחנהו של בר-כוכבא ולקחו אותו בשבי. בר כוכבא הוכנס לכלוב אחד עם אריה מסוכן. האריה רצה לטרוף את בר-כוכבא אך בר-כוכבא לא נבהל הוא שלח מבט חודר אל האריה והאריה כאילו כושף נשכב לרגלי בר-כוכבא. בר-כוכבא עלה על גב האריה ורכב עליו אל החופש ואל חייליו. יחד הכו ברומאים ושחררו את הארץ מהכיבוש הרומאי. על כל גבעה הודלקו מדורות המבשרות את הניצחון.