חזרה

D.N.A הינו החומר התורשתי המכיל את תכונותיהם של היצורים החיים.  D.N.A של כל יצור חי מורכב מ D.N.A של שני הוריו. בהתאם לכך החומר התורשתי בכל אדם נגזר במידה שווה, משני הוריו. חומר תורשתי זה קרוי הגנום הגרעיני של האדם, משום שהוא נמצא בגרעין התא.

בנוסף לגרעין התא, גם המיטוכונדריון (אברון המצוי בתא), נושא חומר תורשתי. חומר זה, הקרוי גנום מיטוכונדריאלי מושפע מהאם בלבד משום שאנו יורשים את המיטוכונדריונים שלנו רק מאמנו. הוכחת זיקה הורית על-פי המיטוכונדריון קלה יותר, אך היא טובה רק לבדיקת אמהות, ואינה מועילה לבדיקת אבהות.

הגנום המיטוכונדריאלי הוא מולקולה של דנ"א שנמצאת בתוך אברונים הנקראים מיטוכונדריה. מולקולת הדנ"א אינה נמצאת בגרעין התא כמו כל שאר הדנ"א. הגנום המיטוכונדריאלי מורש בהורשה אימהית בלבד, כלומר כל אחד מאיתנו מקבל אותו בתורשה רק מהאם ולא מהאב. זאת בגלל שהביצית הוא תא גדול מאוד ומכיל מספר רב של מיטוכונדריה ואילו תא הזרע מכיל את מרבית המיטוכונדריה שלו בזנב התא, שאינו נכנס כלל לביצית ואינו הופך לחלק מהיצור החדש שנוצר. בהתלכדות של הביצית והזרע.

בשל העובדה שהגנום המיטוכונדריאלי מורש רק מהאם, הוא זהה למעשה לזה של האם, (למעט מוטציות נדירות). עובדה זו מנוצלת למחקרים בתחומי הגנטיקה האבולוציונית מכיוון שהיא מאפשרת להתחקות אחר השושלת האימהית של אדם ולקבוע את רמת הקרבה בין בני אדם שונים או שיוכם לקבוצות גנטיות שונות.

בדיקת הורות נעשית באמצעות דגימת D.N.A ו- D.N.A מיטוכונדריאלי. ניתן להפיק DNA לבדיקה ממספר רקמות חיות כדוגמת: דם, רוק, תאי עור ושורש השיערה. רמת אמינות גבוהה זו של בדיקת DNA הביאה לכך שטכניקה זו החליפה את כל קודמותיה לבדיקת הורות.