חזרה

במאה העשירית כותב הפילוסוף אבו בכר אל-גאזי:

דוגמת שני אנשים שהזדמנו למדבר אשר אין בו מים,

אצל אחד מהם סיפק מים כדי להציל את עצמו, ולא את חברו.

מבין שניהם יש להעדיף למים, במסיבות הללו, את המביא תועלת מרובה יותר לבריות.