חזרה

הקטון, פילוסוף סטואי מן המאה ה-2 לספירה שואל:

מה יעשה צדיק שספינתו טבעה בלב ים,  והוא רואה את חברו החלש ממנו נאחז בקרש, ואין עדים? האם יש רשות לאחד להוציא את הקרש מידו של השני? התשובה שלילית כי עוול הדבר.

ומה יעשו שניים שאונייתם טבעה והם נאחזים בקרש אחד, ושניהם חכמים? האיש אשר לחייו יש פחות ערך כשהם לעצמם או לגבי המדינה, חייב להקריב את נפשו.

***

ומנגד, קרניאדס, פילוסוף היוצא נגד הגישה הסטואית, אומר:

אם חכם האיש, הרי עליו להשמיט את זולתו  מעל הקרש. אם לא יעשה כן ויבחר במוות, הווי אומר שאכן צדיק הוא האיש אבל סכל.

***

עפ"י שלמה פינס, שנים שהיו מהלכין בדרך, בין מחשבת ישראל למחשבת העמים, מוסד ביאליק, עמ' 9-10