חזרה

השאלה ”מיהו יהודי“ נשאלה פעמים רבות בהקשרים ובזמנים שונים.

התשובה עליה היא כמובן מורכבת. המורכבות נובעת קודם כול מכך שהזהות היהודית נוגעת לכמה תחומים:

ללאום, לתרבות, לדת ולמוצא אתני. בנוסף לזה, על השאלה ”מה פירושו של דבר להיות יהודי“ אפשר לענות תשובות שונות, בהתאם לתחום שעל פיו בוחנים את השאלה.

במדינת ישראל המשמעות של היות אדם יהודי נוגעת למעמד אישי, להגירה ולהתאזרחות, לכפיפות לחוקים דתיים ועוד. בתפוצות יש משמעויות אחרות לְהיות אדם יהודי.


בישראל ובתפוצות גם יחד משתנה ההתייחסות של אדם ליהדותו בגילאים השונים. מעגל החיים מְזמן לנו התבוננות מזווית שונה מדי תקופה, והתבוננות זו מסייעת לנו בעיצוב זהותנו היהודית.

***
גיל מצוות הוא ההזדמנות המודעת הראשונה להצהרת שייכות לעם היהודי. משמעותה של הצהרה זו היא ההכרה בהיותנו חלק משלם גדול. בגיל הנעורים מתחילים להבין את המשמעות של הבחירה ושל ההצהרה.