חזרה

"ודברים אחדים"

באו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו (=לא הכל ממנו, לאל אין סמכות בלעדית) שיבור לו את העליונים (=שישכון לו בשמיים) נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה. דבר אחר שאמרו: (אמרו דברים מרושעים וקשים) על יחידו של עולם..."