חזרה

שבע מעלות היו לו למגדל ממזרחו ושבע ממערבו.

מעלים את הלבנים מכאן ויורדים מכאן.

אם נפל אדם ומת לא היו שמים לבם אליו,

ואם נפלה לבנה אחת היו יושבים ובוכים ואומרים:

אוי לנו, אימתי תעלה אחרת תחתיה. 

(פרקי דרבי אליעזר כ"ד)