חזרה

מטרות הענישה

בספרות הדנה בנושא הענישה בחברה ניתן לזהות את ארבע המטרות האלה:

  1. גמול במשמעות של שכר (שילומים בעד מעשה) ובמשמעות של נקם.
  2. הרתעה במשמעות של "למען יראו וייראו", סימון הגבול בין המותר לאסור כדי שאנשים לא יעשו מעשים שנאסרו על ידי החברה בצורה זו או אחרת.
  3. מניעה: הכוונה היא שאנשים המסכנים את סביבתם לא יממשו את זממם, ועבריינים מועדים יבודדו כדי שלא יחזרו על מעשים אסורים.
  4. שיקום: החזרה למוטב של עבריינים ושילובם בחברה.