חזרה

ועדת שילוב הינה ועדת בית ספרית המורכבת מהמנהל ,מורה לחינוך מיוחד ויועץ או פסיכולוג בית ספרי. המטרה של ועדת השילוב היא לקבוע לאיזה סיוע בדיוק הילד זקוק ולאפשר לו לקבל את הסיוע המקסימלי שהמערכת מאפשרת.

ועדת השמה היא ועדה שיושבת במועצה המקומית, היא מורכבת מיושב ראש הוועדה, פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי, ונציג ועד ההורים של החינוך המיוחד מטרת ועדת ההשמה היא לקבוע האם ילד יכול ללמוד בחינוך רגיל או שהוא צריך חינוך מיוחד והיא זו שקובעת את זכאותו של ילד לחינוך המיוחד.

בשתי הוועדות יושבים אנשים שונים, בעלי תפקידים שונים והמטרות של שתי הוועדות הן שונות לגמרי. 

ילד שוועדת השמה קובעת שהוא זקוק לחינוך מיוחד ישלח לחינוך מיוחד ובד"כ לא יופנה לכיתה רגילה. ילד בכיתה מיוחדת אינו זכאי כלל לסייעת אישית. הזכות לסייעת אישית מגיעה רק לילדים המשולבים שילוב מלא בחינוך הרגיל. 

סייעת יכולה להינתן לילד בהתאם לצרכיו, כאשר הסיוע יכול להיות בין שעת סיוע שבועית אחת ל-30 שעות סיוע הכל לפי רמתו וצרכיו של הילד, כאשר לילדים בעלי נכות פיזית קשה מקצים את מכסת שעות הסיוע הגדולה ביותר.