חזרה

תלמיד שגלה לערי מקלט, מגלין רבו עימו:  שנאמר "וחי" (דברים ד,מב; דברים יט,ד; דברים יט,ה)--עשה לו כדי שיחיה, וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובה.  וכן הרב שגלה, מגלין ישיבתו עימו.