חזרה

הכלכלה בצרפת:

לאחר ניסיונות כושלים לפתרון המשבר הכלכלי, מתכנסת אסיפת המעמדות ומנסה למצוא פתרון.  מעמד האצולה מציע להתעלם ממצוקת האנשים, מעמד הכמורה מציע לקחת מיסים מכולם אך לא מתעקש על זה והמעמד השלישי דורש שוויון זכויות כולל (לגבות מיסים מהאצולה והכמורה ואת האפשרות לשמש בתפקיד פוליטי). 

 

 

מעמד האצולה:

 בתמציתיות -הוא לא מעוניין בשינוי של המצב הנוכחי ולא מכיר במצוקה של המעמד השלישי.

הוא מנה כ- 400,000 איש. ובכחמישית משטח צרפת הייתה שייכת לבני האצילים. הם שימשו כשרים ובעלי תפקידים בחצר המלך, חלקם מינה מנהלים לאחוזותיהם ועבר להתגורר דרך קבע בחצר המלך וחיי על חשבונו, אחרים פיתחו קרירה צבאית, הם נהנו מזכויות יתר ולא שילמו כלל מיסים. חלק משמעותי מהאצולה כלל לא הכיר במצוקה של העם אלה התכחש אליה ולחלק שכן הכיר בה לא היה אכפת.

 

מעמד הכמורה :

מנו כ- 140,000  איש. כחמישית מכל שטח הקרקע של צרפת היה שייך להם, הם התקיימו מהכנסות ומנכסי הכנסייה. והם אפילו גבו מס ששלמו להם תושבי המדינה. חלקם שימשו כשרים בממשלת המלך, והיו פטורים מתשלום  מיסים.

 

 
המעמד השלישי:
המעמד השלישי  הורכב משאר בני העם הצרפתי  כ- 24,500,000 איש. הוא כלל בנקאים, סוחרים, משפטנים, בעלי מלאכה, פועלים ואיכרים. כלומר למעמד זה השתייכו אוכלוסיות שונות משכילים ושאינם משכילים, איגרים ובעלי מקצועות חופשיים, עירוניים וכפריים. המשותף לכולם היה שהם היו מחוייבים בתשלום מסים גבוהים אך לצד זאת היו נטולי זכויות פוליטיות.
 בני מעמד זה שילם את כל המסים: למדינה, לבעלי האחוזות הפאודלים, מס לכנסייה, מס גולגולת ועוד. למרות שחלק מבני המעמד השלישי היו עשירים ומשכילים מאוד הם לא זכו בהכרת השלטון. האיכרים בחלק ניכר מאזורי צרפת חיו בעוני רב. הם היו אריסים באחוזות האצילים או הכנסייה בנוסף לתשלומי המס הרבים הם היו ממונים על סלילת הכבישים, חפירת תעלות, בניית מצודות, הם שילמו בעד השימוש בטחנת הקמח, בתנור לאפיית הלחם- שהיו שייכות לאציל. נאסר עליהם לצוד בשטחי האצילים ועוד.      
בגלל בזבזנות המלך, חיי הפאר של האצילים, ומלחמות רבות בהן הייתה צרפת מעורבת נקלעה צרפת למשבר כלכלי עמוק. כדי לפתור את הבעיה לחצה האצולה על המלך לכנס את אסיפת המעמדות. אסיפת המעמדות התכנסה בוורסאי, אולם נציגי המעמד השלישי חשו שלא ניתן ביטוי לצורכיהם ולמספרם היחסי באוכלוסייה, ולכן פרשו והקימו את "האסיפה הלאומית"  הם הודיעו: "אנחנו האסיפה הלאומית, אנו נציגיהם האמיתיים של אזרחי צרפת, אנו צרכים בעצמנו לקבוע חוקה חדשה למדינה, האצילים יכולים להצטרף, אבל מעתה
ואילך אין להם עוד שום זכויות יתר.
 

קתדרלת נוטרדאם שבפריז:

קתדרלת נוטרדאם היא כנסייה הנמצאת בלב הגאוגרפי וההיסטורי של פריז והיא הייתה מקום ההתיישבות של ארכיבישופים בפריז. המבנה נבנה בשנת -1163 תחת השלטון של לואי השביעי ובשנת  1345 עמד המבנה. הקתדרלה נחשבת ללבה של העיר ולאחד מסמליה המפורסמים. אמיל עבד בכנסייה שהייתה בעד שלום בין כולם, משמעות שמה של הקתדרלה היא "גבירתנו" על שם מרים אמו של ישו.