חזרה

חיי האיכרים באחוזה: האיכרים עסקו בעבודות החקלאיות. הם חיו בבקתות עץ שגגותיהם היו מכוסים בקש. בבתים הייתה צפיפות רבה והיה חלל קטן. האיכרים באחוזה נקראו אריסים. הם היו משועבדים לאדון: הם עיבדו את הקרקעות שהעניק להם האדון ובתמורה העלו לו כמס חלק ניכר מיבוליהם. נוסף על האדמות שמסר האדון לאריסים היו לו גם אדמות משלו, שגם אותן עיבדו האריסים. מלבד המטלות והחובות הקבועות היו לאריסים גם חובות עונתיות: באביב ובקיץ שיפצו את קירות הטירה ואת התעלה שסביבה. בעונת הציד האכילו את כלבי-הצייד של האדון. ואף בעת מלחמה גויסו לצבא כלוחמים. סוג אחר של אריסים משועבדים נקראו צמיתים. הם היו מושפלים במיוחד: להם לא העניק האדון אדמות והם היו משועבדים יותר מהאריסים: חופש תנועתם הוגבל. הם שילמו מיסים רבים וכבדים יותר