חזרה

מושבות הצפון: 
אקלים - קריר יחסית ואדמה סלעית שלא נוחה לעיבוד חקלאי.
כלכלה - אופי עירוני, עסקו גם במסחר ימי בגלל הקרבה לנמל, דייג, סבלים, בעלי מלאכה ונותני שירות כגון דואר, תחבורה ועוד. תעשיית העץ - מנסרות ומספנות.
חברה - תוססת, סובלנית, אין מעמדות, ניתו לשנות את מעמדך החברתי ע"י קשרים והצלחה כלכלית.