חזרה

השפעת העבדות

 

הגירת העבדים מאפריקה לאמריקה השפיעה מאוד על אזור המוצא ועל אזורי היעד, ותוצאותיה ניכרות עד ימינו. נבחן את השפעתה של הגירה זאת.

 

השפעת סחר העבדים על מקום המוצא – יבשת אפריקה

 

סחר העבדים היה נפוץ בעיקר במערבה של אפריקה, אזור שהיה המאוכלס והמפותח ביותר ביבשת. באותה תקופה הייתה אפריקה מקור למשאבי טבע שונים כגון זהב, שנהב, גידולים טרופיים וכדומה, שהמסחר בהם שיגשג, והסחר בעבדים היה חלק מן המסחר הענף שניהלו האירופים באזור זה באותה תקופה. לצורך ניצול המשאבים הם הקימו שם דרכים, מעגנים וערי נמל.

 

סחר העבדים היכה קשות חלקים נרחבים ביבשת אפריקה. הוצאתם בכוח של מיליוני צעירים – לא זו בלבד שגרמה לצמצום מספר התושבים, אלא שבכך נלקח מן האוכלוסייה המקומית החלק החזק והטוב שלה, חלק שאילמלא יצא לגלות היה יכול לתרום להתפתחותה הכלכלית של היבשת. זאת ועוד, במשך מאות השנים שבהן התקיים סחר העבדים, חייהם של עמי היבשת ושבטיה השתבשו ובין השבטים ובין העמים האפריקנים גברו המתחים, השנאה והחשדנות.

 

יש הטוענים שתוצאות קשות אלה של סחר העבדים ניכרות ביבשת אפריקה עד היום.

 

השפעת סחר העבדים על מקומות היעד – יבשות אמריקה

 

סחר העבדים הסתיים לפני למעלה מ-100 שנה, אך תוצאותיו ניכרות ביבשות אמריקה עד ימינו. נבחן כמה מהן.

 

• שיעור השחורים באוכלוסייה של יבשות אמריקה גבוה

 

בחלק ממדינות אמריקה רוב האוכלוסייה כיום מורכבת משחורים – צאצאיהם של העבדים מאפריקה. במיוחד בולטת התופעה במדינות הים הקאריבי. כך, למשל, 90.9% מאוכלוסיית ג'מייקה הם שחורים. במדינות שונות השתלבו השחורים באוכלוסייה האירופית ובאוכלוסייה האינדיאנית. בברזיל, למשל, 42.6% מהאוכלוסייה הם בני תערובת של שחורים ולבנים, הידועים בכינוי "מולאטים", ו-6.9% נוספים הם שחורים, צאצאי העבדים.

 

לארה"ב הובאו במשך תקופת סחר העבדים כחצי מיליון שחורים. כיום מונה אוכלוסיית השחורים בארה"ב כ-34.7 מיליון נפש והם מהווים 12.2% מאוכלוסייתה. במדינה זאת נשמרה הפרדה חמורה בין שחורים ללבנים במשך שנים רבות אחרי שחרור העבדים, ועד היום מעטים בה נישואי התערובת ביניהם.

 

• תרבותם של העבדים מאפריקה השפיעה על התפתחות התרבות ביבשות אמריקה.

 

אף-על-פי שהעבדים האפריקנים היו במשך מאות שנים קבוצת אוכלוסייה מדוכאת שמעמדה נחות – מרכיבים לא מעטים של תרבותם חדרו והשפיעו על התרבות של יבשות אמריקה. התרבות שהובאה מאפריקה שולבה בתרבות האירופית, והתוצאה ניכרת בטקסים ובפולחנים וכן בתחומי אמנות שונים.