חזרה

טל חומסקי ערכה ריאיון עם אבא קובנר במסגרת עבודת גמר ב-1983.
-מתי שמעת לראשונה על נפילת ניצנים?
- שני חברי ניצנים וחייל שהיו בעמדה קיצונית, הגיעו למטה החטיבה בלילה.לפי דו"ח שלהם התקבל הרושם, שלא היה קרב קשה.
היכן היית בעת ההתקפה האחרונה על ניצנים?
אני הייתי במטה החטיבה.
- מה הייתה הסיבה לפרסום ה 'הדף הקרבי' למחרת הקרב?
- שני חברים שהגיעו למטה, פשוט לא ידעו בדיוק שבאזורים אחרים של המשק התנהל קרב קשה מאוד. הם היו המומים, כשהגיעו למטה ומדבריהם ניתן היה להבין שניצנים נפלה ללא מאבק. 
באותו נזמן הייתה סכנה איומה שהמוראל יישבר בחזית, בגלל נפילת ניצנים והיינו מוכרחים לפעול מיד לעידוד שאר הלוחמים, שלא יתקבל הרושם שנקודה יכולה להיכנע ללא לוחמה עקשנית ביותר.
זו הייתה טעות טרגית לחשוב ולפעול כך למחרת הקרב, את הסיבה הייתה שהוטעינו, על ידי שרידי הלוחמים שלא ידעו בדיוק על מהלך הקרב ונפילת הנקודה.
- כיצד ניסו אנשי החטיבה לכפר על המשגה והעוול שנעשה לאנשי ניצנים?
-רק לאחר שובם של אנשי ניצנים והחיילים השבויים ממצרים, נודעה לנו האמת אודות מהערכה של ניצנים והטעות שנעשתה על ידינו, אודות הקרב האחרון בניצנים.מפקד החטיבה הסביר בכנס חטיבתי את מה שקרה בניצנים ובזאת ניסה לכפר על הטעות שנעשתה.
- האם לדעתך היה  מניע פוליטי לפרסום השלילי של הקרב?
- זו שטות  גדולה, במה שהעניין נוגע לחטיבה, אך הפוליטיקאים והעיתונאים השמיצו והפריזו כל אחד לפי מניעיו.זה שהחטיבה לא נתנה לניצנים נשק, נאמר על ידי הפוליטיקאים ולא על ידי אנשי החטיבה.

הוצאת הדף הקרבי לא הייתה פעילות פוליטית, היא נועדה לזעזע את הישובים ואת לוחמי החטיבה.
טראומת הקרב האחרון של ניצנים העיקה ועדין מעיקה על מחברי הקיבוץ.

מייסדי ניצנים- חלוצים צעירים שהשתייכו לתנועה קטנה, אשר נטשו את ביתם באירופה ובטרם הספיקו להקים את ביתם החדש, מצאו עצמם בעיצומה של מלחמה.העמדות שנחפרו בקיבוץ התאימו לעמידה נגד מסתננים, אך לא נגד צבא סדיר עם ארטילריה וטנקים.נדרש מהלוחמים חברי הקיבוץ וחטיבת גבעתי להחזיק מעמד מול צבא מצרי סדיר, דבר שהיווה משימה בלתי אפשרית בתנאים של אז.
ההפגזה מילאה בחול את תעלות הקשר ומנעה קשר פיזי בין עמדה לעמדה, כך שאף אחד מאלה ששרדו, נכנעו ונשבו לא ידע בדיוק מה התחולל בשעות המכריעות של נפילת ניצנים.
 הלוחמים ששרדו בתום הקרב נפלו בשבי בלא שידעו בוודאות את אשר קרה.במהלך השבי נאלצו לעמוד בתנאים הקשים שנכפו עליהם וניתוק מכל היקר להם.
וכמו לא די באלה , הגיעה אליהם הידיעה על הכרוז המוקיע אותם על כניעתם.